CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło HIPOLIT FACEBOOK
BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

EinsteinKLUB SZKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO - listopad 2017


KLUB SZKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO - maj 2017


KLUB SZKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO - listopad 2016

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2017 r. uczniowie klasy 1THG: Kinga Komisarek, Filip Walczak i Dawid Radziejewski udali się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 31 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Po powitaniu przez dyrekcję szkoły i lidera klubu pana Marka Nowaka zaproszonych gości, nastąpiło podsumowanie działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017, odwołując się do wydarzeń oraz osiągnięć poszczególnych placówek. Poruszono również kwestie dotyczące zmian jakie dokonały się w szkołach noszących imię Hipolita Cegielskiego w minionym okresie.

W dalszej części spotkania omówiono propozycje działań na rok 2017/2018: działania sportowe, kulturalne i konkurs wiedzy o Patronie, który odbędzie się w połowie marca 2018 r. w Złotowie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Towarzystwa Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny, który gorąco zachęcał do współpracy wszystkie szkoły, w związku z przypadającą w 2018 r. 150 rocznicą śmierci Patrona.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego uczniowie złożyli wiązanki kwiatów oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria

/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego i Konkurs Wiedzy o Patronie

Po raz pierwszy w historii istnienia i działalności Klubu Szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, spotkanie przedstawicieli wszystkich placówek odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, która 27.05.2017 r. obchodziła Święto Uczelni. Jest to jedyna szkoła wyższa w Polsce nosząca imię wybitnego organicznika XIX - wiecznego.

Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz nauczyciele i uczniowie reprezentujący szkoły im. Hipolita Cegielskiego, zostali gorąco przyjęci przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Jerzego Siepaka. Uczestnicy spotkania zwiedzili uczelnię i zaznajomieni zostali z funkcjonowaniem PWSZ w Gnieźnie. Dopingowali również zawodników biorących udział w IX Biegu im. Hipolita Cegielskiego.

W trakcie spotkania odbył się również konkurs wiedzy o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego „Koleżanko, kolego, co wiesz o życiu Hipolita Cegielskiego”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas pierwszych: Monika Kniat (1TLE), Magdalena Kobusińska (1LOP) i Weronika Serafiniak (1LOP).

Galeria/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2016 r. uczennice klasy 4TEG: Katarzyna Droździńska, Judyta Litkowska i Weronika Morszner udały się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 30 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczął organizator Marek Nowak oraz dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji Ryszard Pyssa. Przypomnieli oni historię i płaszczyzny współdziałania szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz zestawienie ilości zorganizowanych konkursów i zawodów w poszczególnych placówkach. Zestawienie objęło również informacje dotyczące dat nadania imienia Hipolita Cegielskiego poszczególnym szkołom. Hipolit ze Środy przyjął zaszczytne imię 27.10.1983 roku, jako czwarta szkoła w Polsce.

W dalszej części spotkania gorąco przyjęto w poczet Klubu Szkół H. Cegielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Złotowa, które jako niedawno powstała placówka, z połączenia czterech wcześniej działających szkół w powiecie złotowskim, przyjęło imię Cegielskiego 1 września 2016 r.

Dalsza część spotkania poświęcona była prezentacji nowego wydania książki Z. Grota „Hipolit Cegielski”. Zmiany dokonane w pracy biograficznej omówił członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji dotyczących projektu „Rys historyczny”. Projekt zakłada przygotowanie albumu komiksowego „Hipolit”, w którym każdej szkole noszącej imię Hipolita będzie poświęcona jedna strona. Poza tym album będzie zawierał najważniejsze informacje dotyczące życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Prezentację poprowadził redaktor naczelny „ Rysu Historycznego” Marcin Derbis.

Następnie ustalono harmonogram współpracy członków Klubu na kolejne miesiące roku szkolnego 2016/2017; m.in. konkurs wiedzy o życiu i działalności Patrona po raz pierwszy odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego złożone zostały wiązanki kwiatów i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria/A. Kamińska/

trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/