CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło HIPOLIT FACEBOOK
BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Paderewskiego 27, kod pocztowy 63-000 Środa Wlkp., adres e-mail: sekretariat@zszsroda.pl, tel. 61 285 38 64 / 612222444

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie w zakresie uprawnień w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. . Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 36.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - prawo oświatowe.

3. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w szkole, adres e-mail: iod@powiatsredzki.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ................... /do czasu

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane/NIE DOTYCZYtrwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/