DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2021

Wszystkie deklaracje na egzamin w sesji czerwiec – lipiec składa się do 7.02.2021r.
Absolwenci składają deklarację osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00-12.00

Kwalifikacje jednoliterowe – podstawa programowa 2012

Deklaracja do pobrania ==> deklaracja

Kwalifikacje dwuliterowe – podstawa programowa 2017

Deklaracja do pobrania ==> deklaracja

Kwalifikacje trzyliterowe – podstawa programowa 2019

Deklaracja do pobrania ==> deklaracja