Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” są wybierane i nagradzane te, które będą autorami najlepiej zrealizowanych zadań.

Złota szkoła NBP III edycja 2022/2023

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Koordynator projektu : Monika Pawlicka-Mądry
Opiekun : Marta Chojnacka

Lekcja z ekonomią: Pieniądz i jego wartość oraz rola jaką pełni bank centralny w ochronie tej wartości

Podstawowym tematem omawianym w ramach Lekcji z ekonomią był „Pieniądz i jego wartość oraz rola jaką pełni bank centralny w ochronie tej wartości”.  Pierwsza lekcja odbyła się 02 marca br. i  były to wspólne zajęcia skierowane do trzeciej klasy technikum informatycznego oraz trzeciej klasy liceum o profilu policyjnym. W ramach zajęć młodzież omówiła co to jest pieniądz, skąd się bierze jego wartość oraz jaką rolę pełni bank centralny. Na bazie przeprowadzonych zajęć młodzież wpadła na pomysł nakręcenia filmu krótkometrażowego. Klasa policyjna, informatycy i Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej stworzyła własne mini dzieło filmowe.  Przygotowany film zaprezentowano podczas kolejnego bloku zajęć Lekcji z ekonomią, które odbyły się 17 marca br. i były prowadzone przez  Panią Magdalenę Kapitaniak.  Zajęcia skierowane były tym razem do uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie obejrzeli film “Napad na bank”, a następnie otrzymali worki z pieniędzmi i monetami.  Ich zadaniem było sprawdzenie czy są one prawdziwe czy są to falsyfikaty. Następnie prowadzący zaprezentował uczniom prezentację dotyczącą sposobu zabezpieczania pieniędzy oraz omówił jakie są konsekwencje prawne wprowadzania podrobionych pieniędzy na rynek.  Uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymali też wyjątkowe zadanie. Gastronomicy mieli przygotować w grupach pomysł na ciastka lub ciasto w kształcie banknotu lub monety. Spośród przygotowanych projektów wybrano jeden, który został zrealizowany podczas kolejnej lekcji  tym razem w pracowni gastronomicznej. Uczniowie przygotowali tort, a do jego konsumpcji zostali zaproszeni uczestnicy projektu filmowego.

Warsztat uczniowski : #Misja Skarb_Hipolita

09 marca 2023 roku

Warsztat pod hasłem Misja Skarb_Hipolita został przeprowadzony przez Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w dniu 09 marca br. dla uczniów dwóch klas pierwszych : technikum logistycznego i technikum usług gastronomicznych i żywienia. Warsztat rozpoczął się od przywitania uczniów przez koordynatora projektu, który krótko przedstawił informację na temat projektu Złota Szkoła NBP. Dalej głos zabrała przedstawicielka Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która przedstawiła uczestnikom prezentację pokazującą podstawową wiedzę na temat banku centralnego oraz pieniądza. Po zakończonej prezentacji Drużyna Ambasadorów podzieliła uczniów biorących udział w warsztacie na 6 grup. Prowadzący wręczyli każdej grupie specjalne słoiczki z napisem NBP. Zadaniem, każdej z grup było zdobycie jak największego skarbu w postaci złotych monet czekoladowych. Na uczestników czekały cztery zadania, które umożliwiały im zdobycie monet : gra planszowa, zadanie matematyczne z  kodem do sejfu, fotoramka i 10 pytań o bank centralny.  Grupa, która uzyskała najwięcej złotych monet zrealizowała #Misję Skarb_Hipolita i otrzymała drobne nagrody. Na zakończenie uczniowie podsumowali przeprowadzony warsztat.

Debata szkolna „ Czy bank centralny jest potrzebny?”

16 marca 2023 roku 

W ramach projektu przeprowadzono dwie mini debat klasowe i jedną wspólną debatę szkolną  Mini debaty odbyły się w formie debaty panelowej, w których  wzięli udział zaproszeni goście ( stacjonarnie i online ) oraz łącznie 4 klasy technikum. W mini debatach eksperci wraz z koordynatorem projektu wprowadzali młodzież w świat banku centralnego, prowadząc rozmowę na temat historii banku centralny, jego roli we współczesnym świecie i gospodarce. Podczas debat młodzież mogła zadawać pytania. Mini debaty były wprowadzeniem do debaty szkolnej, która odbyła się 16 marca 2023 roku.  Zgodnie z pomysłem Drużyny Ambasadorów stworzono projekt specjalnej monety, która została wydrukowana na szkolnej drukarce 3 D. Monety były nagrodą dla najlepszych mówców, którzy wykazali się kreatywnością i umiejętnością wypowiedzi.  Do udziału w debacie zaproszono uczniów z 6 klas. W sumie w debacie wzięło udział prawie 100 osób. Zaproszona młodzież została podzielona na dwie grupy. Pierwszą tworzyli ekonomiści z hotelarzami oraz gastronomikami, drugą zaś logistycy i uczniowie klas policyjnych. Debata miała formę debaty ZA I PRZECIW na temat : Czy bank centralny jest potrzebny ? Pierwsza grupa miała za zadanie przekonać drugą grupę oraz zaproszonych na spotkanie gości, że bank centralny pełni bardzo ważną funkcję i jest niezbędny w dzisiejszej gospodarce i świecie finansów. Druga grupa zaś miała przedstawić argumenty podważające zasadność i cel funkcjonowania banku centralnego we współczesnym świecie. Uczniowie przygotowali argumenty a następnie mieli zadanie je zaprezentować. Debatę uczniowską zakończyła wypowiedź ekspertów oraz wręczenie specjalnych monet NBP CKZIU.

 

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Koordynator projektu : Monika Pawlicka-Mądry
Opiekun : Marta Chojnacka
Opiekun : Joanna Wojciechowska-Kurka

Lekcja Ekonomii : Moje osobiste finanse

11 marca 2022 roku

W lekcji Ekonomii wzięli udział uczniowie klasy pierwszej technikum logistycznego oraz klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie rozpoczęli swoją pracę od uzupełnienia informacji na padlecie “Skąd biorą pieniądze na własne wydatki i w jakiej w kwocie?”. Następni zostali podzieleni na 3 grupy, w których wykonywali poszczególne zadania. Pierwszym zadaniem była tematyczna gra TABU związana z pieniędzmi , ich bezpieczeństwem oraz planowania własnych wydatków. Kolejnym krokiem było stworzenie zestawienia dochodów i wydatków jakie mają w trakcie miesiąca. Podczas burzy mózgów uczniowie podali pomysły jak zrobić żeby pokryć wszystkie wydatki posiadanymi i ograniczonymi dochodami. Ostatnim zadaniem w trakcie pierwszych zajęć było na podstawie otrzymanego przepisu na muffinki sprawdzić ile będzie kosztowało zakupienie niezbędnych artykułów do upieczenia jednej porcji. Uczniowie wraz z opiekunem poszli więc do pobliskiego sklepu celem pozyskania informacji na temat cen. Uczniowie wybrali najkorzystniejszą ofertę cenową artykułów spośród wszystkich zebranych. Zgodnie z przygotowanym planem finansowym dokonali zakupu składników i wraz z uczniami z klasy gastronomicznej upiekli muffinki. Przygotowane mufinki zostały sprzedane podczas przerw uczniom naszej szkoły. Uzyskane w ten sposób dochody pokryły wcześniejsze wydatki a nadwyżka została wpłacona na zbiórkę prowadzoną na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podsumowanie Lekcji Ekonomii było przygotowanie tik-toka na temat pieniądza. Krótki filmik pokazujący różne formy pieniądza z przejściem przez jego historię obejrzało na szkolnym profilu prawie 10 000 osób.
Filmik tik-tok ==> tutaj

Warsztaty szkole : “Pieniądz i jego bezpieczeństwo”

14 marca 2022 roku

Warsztaty przygotowali i przeprowadzili uczniowie klasy 3 TEK, którzy na potrzeby projektu byli Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. W warsztatach wzięła udział klasa pierwsza technikum ekonomicznego. Warsztaty rozpoczął Maciej Waligóra, który zaprezentował prezentację na temat kont bankowych, ich rodzaju oraz sposobów płatności. Następnie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy, które po kolei miały do wykonania określone zadania takie jak quiz kahoot na temat banków, krzyżówka czy też szyfrowanie hasła.  Uczniowie poznali zasady budowania bezpiecznych haseł, dyskutowali na temat form płatności oraz poznali metody jak rozpoznać fałszywy banknot. Dodatkowo uczniowie rozwiązywali matematyczne zagadki związane z pieniędzmi.

Debata szkolna :”Czy nasze pieniądze są bezpieczne ?”

17 marca 2022 roku

Debata szkolna odbyła się na świetlicy oraz wirtualnie na naszym fb szkolnym. W debacie wzięli udział : Skarbnik Powiatu, a jednocześnie były dyrektor oddziału jednego z największych banków w Polsce Pan Paweł Tomczak, przedstawiciele policji : sierżant sztabowy Anna Misterska, starsza sierżant Alicja Marcinkowska , nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Pani Magdalena Szymurska.
Debatę prowadziła koordynatorka projektu Pani Monika Pawlicka – Mądry oraz uczestnik projektu Maciej Waligóra.
W trakcie debaty poruszono tematy związane z bezpieczeństwem pieniędzy w banku, czy warto zakładać konto bankowe czy może lepiej przechowywać pieniądze w tzw. skarpecie.Eksperci poruszyli kwestie związane z różnymi sposobami jakie wykorzystują złodzieje, aby oszukać osoby korzystające z bankowości: z wykorzystaniem płatności BLIKiem, podawanie się za pracowników policji. Przedstawiono jak można się bronić przed tego typu zagrożeniami i na co należy zwracać uwagę. Poruszono temat bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej. Podsumowaniem debaty były pytania uczniów.
Przeprowadzona debata trwała ponad 40 minut. Na facebooku szkolnym debata ma ponad 2 tysiące wyświetleń.