2cBSI1 2 c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       instel-el 308
diagn1-elm rj war
skraw-op IP 017
wychfiz-gr1 No s1
wychfiz-gr2 ŁM @
2 8:55- 9:40       instel-el 308
diagn1-elm rj war
skraw-op IP 017
wychfiz-gr1 No s1
wychfiz-gr2 ŁM @
3 9:50-10:35   niem-gr1 KW 119   instel-el 308
podwnadw-elm rj war
skraw-op IP 017
elekiele Du 212
4 10:50-11:35   j.pol Le 208   fiz Sr 223 geogr ah 205
5 11:45-12:30   matem Kl 212   rel Cl 220 godzwych KW 008
6 12:40-13:25   hist AJ bib   wychfiz-gr1 No @
niem-gr2 KW 008
j.pol Le 115
7 13:35-14:20   pkm-gr1 IP 019
niem-gr2 KW 119
  elekiele Du 010 matem Kl 019
8 14:30-15:15   niem-gr1 KW 119
wychfiz-gr2 ŁM s1
  urzel-el 308
ptw-op IP 017
 
9 15:25-16:10   maszel-el Du 202
ptw-op IP 017
  ptw-op IP 017  
Obowiązuje od: 4 maja 2023
Drukuj plan
wygenerowano 04.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum