003 ogólnodostępna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Św 4TLT1-gr1 procm-s
Bg 1LaLO4-gr2 inform
Św 4TbT1-log ult
  Św 3TbT1-2/2 lzip
2 8:55- 9:40 Św 3TbT1 koło
    MC 4TbT1 matem
Św 4TLT1-gr2 procm-s
3 9:50-10:35 Św 1TbT1 godzwych
ah 1TbT1 geogr
Św 3TbT1-2/2 lzip
ah 4TbT1 godzwych
Św 4TLT1-gr2 procm-s
4 10:50-11:35 Św 2TbT1 dystryb
ah 1fBSI1 geogr
Św 1TbT1-gr1 zapasy
Pc 4LopLO4-pol edpraw
Św 1TbT1-gr2 zapasy
5 11:45-12:30 ah 3TbT1 geogr
Bu 1TbT1 matem
Św 3TbT1-2/2 lzip
Św 1TbT1-gr2 zapasy
Św 4TbT1-log procm-s
6 12:40-13:25 Św 1TbT1-gr1 zapasy
Św 1TbT1 opm
Św 2TbT1 dystryb
Św 4TLT1-gr1 procm-s
Św 4TbT1-log procm-s
7 13:35-14:20     Św 3TbT1-1/2 lzip
Św 4TLT1-gr1 procm-s
Św 4TbT1-log ult
8 14:30-15:15 Św 2TbT1 koło
Św 3TbT1-1/2 lzip
Św 3TbT1-1/2 lzip
Św 3TbT1 zim
 
9 15:25-16:10 Św 4TbT1-log procm-s
Św 2TbT1 dystryb
Św 1TbT1 opm
Św 3TbT1 zim
 
Obowiązuje od: 13 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 07.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum