003 ogólnodostępna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Św 2TbT1 pod.log
Łk 2TeT1-aut angzaw
Św 5TbT1-log procm-s
ak 3TdT1-hot pracud
Św 2fBSI1-mag orgpm
2 8:55- 9:40 Św 2TbT1 opm
NE 2TfT1 j.pol
Św 2TbT1 opm
Bg 2LaLO4-2/2 inform
Św 5TbT1-log procm-s
3 9:50-10:35 Św 4TbT1-2/2 doklog
Łk 2TcT1 angzaw
Św 5TbT1-log procm-s
Wl 2eBSI1-2/2 ang
Św 5TbT1-log procm-s
4 10:50-11:35 Bu 1eBSI1-2/2 inform
MC 5TbT1 matem
Św 5TbT1-log procm-s
Bg 1TdT1-hot inform
MR 1LbLO4-2/2 inform
5 11:45-12:30 Św 4TbT1-2/2 doklog
Św 2TbT1-1/2 zapasy
Św 2TbT1 godzwych
Wl 1dBSI1 ang
Św 4TbT1 koło
6 12:40-13:25 Św 2TbT1 pod.log
Bu 3LaLO4-2/2 inform
Św 2TbT1-2/2 zapasy
Bu 1aBSI1-2/2 inform
MC 1bBSI1-1/2 inform
7 13:35-14:20 Św 2TbT1-2/2 zapasy
MR 1LaLO4-1/2 inform
Św 2fBSI1-mag orgpm
Św 2TbT1 opm
Św 2fBSI1-mag orgpm
8 14:30-15:15 Św 2TbT1-1/2 zapasy
MC 3TaT1-eko inform
Św 1TbT1-2/2 pracom
Św 4TbT1-1/2 doklog
 
9 15:25-16:10 Św 2TbT1-2/2 zapasy
Św 1TbT1-2/2 pracom
  Św 4TbT1-1/2 doklog
 
Obowiązuje od: 18 września 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 22.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum