004 komputerowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Bu 2TaT1-ek inform
Kr 2TaT1-prg prac3
Kr 2TaT1-prg striap
Kr 4TcT1-gr1 tiabd
EC 3TdT1-gas inform
2 8:55- 9:40   Kr 1TaT1-prg striap
Kr 1TaT1-prg bazy
Kr 4TcT1-gr2 tiabd
Kr 2TcT1-inf witr
3 9:50-10:35 Kr 4TIT1-gr1 pbd
Kr 1TaT1-prg striap
Kr 2TcT1-inf lsbd
Kr 4TIT1-gr2 witr
Kr 4TIT1-gr1 inform
4 10:50-11:35 Kr 4TIT1-gr1 inform
LK 4LopLO4 ang
Kr 4TIT1-gr2 pbd
Kr 4TIT1-gr1 pbd
Kr 4TcT1-gr1 witr
5 11:45-12:30 LK 2TdT1-hot ang
Kr 4TIT1-gr1 inform
Kr 3TcT1-gr2 witr
Kr 4TIT1-gr1 pbd
Kr 2TaT1-prg prac3
6 12:40-13:25 Kr 4TcT1-gr2 tiabd
Kr 1TaT1-prg bazy
Kr 4TcT1 lsbd
Kr 4TIT1-gr2 pbd
Kr 1TaT1-prg striap
7 13:35-14:20 Kr 2TaT1-prg bazy
MK 4TGHET1-hot orgprach
Kr 3TcT1 gr.kom
Ck 3TaT1-prg prac5
Kr 4TIT1-gr2 pbd
8 14:30-15:15 Kr 3TcT1 lsbd
Kr 4TcT1-gr1 witr
Kr 4TcT1-gr1 tiabd
Ck 3LopLO4-gr1 inform
Kr 4TcT1 lsbd
9 15:25-16:10     EC 1TdT1-hot inform
   
Obowiązuje od: 27 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum