005 komputerowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Sr 2TaT1-prg inform
EC 1fBSI1-gr2 inform
  EC 1TbT1-gr1 inform
Sr 3TcT1-gr2 aso
2 8:55- 9:40 EC 1bBSI1-gr1 inform
Sr 1TcT1-gr2 elsk
  Sr 1TcT1-gr2 elsk
EC 1bBSI1-gr2 inform
3 9:50-10:35 EC 1TcT1-gr2 eutk
ai 2TbT1-gr2 ppid
KW 3cBSI1 niemzaw1
EC 1dBSI1-gr2 inform
Sr 1TcT1 sysoper
4 10:50-11:35 EC 2dBSI1-st techmat
Bg 1TfT1-gr1 inform
Sr 2TcT1-inf lsk
Ck 3TcT1 urządzkom
Sr 3cBSI1 fiz
5 11:45-12:30 Sr 3TcT1 lsk
Ck 3TaT1-prg prac5
Sr 1TcT1-gr2 aso
Ck 3TcT1 sysoper
Sr 1LaLO4 fiz
6 12:40-13:25 EC 1cBSI1-gr2 inform
Sr 2TcT1-inf sysoper
Sr 1TcT1-gr2 aso
Sr 1TcT1-gr2 aso
EC 1TcT1-gr2 eutk
7 13:35-14:20 Pr 1TaT1-ek inform
Sr 3TcT1-gr2 aso
Sr 2TcT1-inf eutk
Sr 2TcT1-inf eutk
EC 1TcT1-gr2 inform
8 14:30-15:15   Sr 3TcT1-gr2 aso
EC 1aBSI1-gr2 inform
Sr 1TbT1 fiz
Sr 4TaT1 fiz
9 15:25-16:10   MC 1TaT1-prg inform
     
Obowiązuje od: 27 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum