1TdT1 1 Td
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matem Bg 119 wychfiz-hot No s4   godzwych AJ 115 hist AJ 208
2 8:55- 9:40 ang-el LK 212
ang-hot dk 119
maszel-el Ka 010
wychfiz-hot No @
  pomel-el Ka 010
bhp_hot-hot Ćw 008
elekiele-el Du war
obsłkon-hot Kp 114
3 9:50-10:35 wychfiz-el WJ s2
pracsp-hot Tm hot
rel Nw bib geogr ah hot pomel-el Ka 010
niem2-hot KW Ł1
instel-el Sz 308
usłżyw-hot Kp 114
4 10:50-11:35 bhp-el IP Ł1
pracsp-hot Tm hot
inform-el Pr 213
ang-hot dk 201
wdż KE 205 elekiele-el Du 211
obsłkon-hot Kp bar
hit AJ 107
5 11:45-12:30 edb Kl hot j.pol NE 006 matem Bg 019 geogr ah 006 fil Bc 115
6 12:40-13:25 pomel-el Ka 010
niem2-hot KW 110
chem HK 111 wychfiz-el WJ @
orgsp-hot Tm hot
montmiu-el 308
orgsp-hot Tm hot
j.pol NE 206
7 13:35-14:20 biol GA 222 rel Nw 210 wychfiz-el WJ @
wychfiz-hot No s3
j.pol NE 119 rystech-el IP 017
phot-hot Tm hot
8 14:30-15:15 hist AJ 118   montmiu-el 308
phot-hot Tm hot
fiz Kc 208 ang-el LK 212
pracsp-hot Tm hot
9 15:25-16:10     niem2-el Kz 019
inform-hot EC 004
niem2-el Kz 019  
Obowiązuje od: 27 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum