109 matematyka, komputerowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Kp 2aBSI1-ku techtow
dk 2LOPLO4-2/2,2TaT1-nie,2TdT1-nie ang2
MR 3LOPLO4-1/2 inform
Ch 3TIT1-gr1 miklsk
Bu 1TaT1-ek inform
2 8:55- 9:40 Ch 1TcT1-inf inform
Ch 2TcT1-gr1 elsk
Ch 2TcT1 rel
Ch 1bBSI1-2/2 inform
Ch 2TaT1-prg proj
3 9:50-10:35 Ch 3TIT1-gr1 miklsk
Bu 1dBSI1-bud inform
Ch 1cBSI1-2/2 inform
Kz 1TcT1 geogr
Bu 2TaT1 matem
4 10:50-11:35 Ch 2TcT1-gr1 aso
Bu 1aBSI1-fry inform
Bu 1cBSI1-1/2 inform
Ch 2TcT1-gr1 elsk
Ch 1TcT1-inf elsk
5 11:45-12:30 Kp 2aBSI1-ku techtow
Ch 2TcT1-gr1 aso
Ch 2TcT1-gr2 elsk
Kp 3TdT1-gas zasadyżyw
Ch 3TIT1-gr1 aso
6 12:40-13:25 Bu 2TaT1 matem
Ch 2TcT1-gr1 elsk
Bu 1TcT1 godzwych
AJ 1aBSI1 hist
Bu 2LOPLO4-2/2 inform
7 13:35-14:20 Ch 2TaT1-prg proj
Ch 2TcT1-gr2 elsk
Ch 1TcT1-inf elsk
Ch 2TaT1-prg 3D
Bu 3TdT1-gr1 inform
8 14:30-15:15 AT 3TEkT1-nie jnwbe
Ch 2TcT1-gr2 elsk
Bu 1bBSI1-1/2 inform
ek 4TLaT1-gr1 pt
KW 2TbT1-nie,2TcT1-nie niem
Obowiązuje od: 31 stycznia 2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum