O nas

„Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.”

W roku szkolnym 2009/2010 został uruchomiony radiowęzeł szkolny „Radio Hipek”. Uczestnicy projektu „Bądź przedsiębiorczy- osiągniesz sukces” (grupa radiowa) odbyli 2 wizyty w Radiu Merkury Poznań. Merytoryczne zajęcia z warsztatu pracy dziennikarza prowadził p. Rafał Regulski , dziennikarz Radia Merkury, które był partnerem projektu . W ciągu roku 2009/ 2010 odbył się cykl warsztatów ( ok. 10 spotkań z udziałem Rafała Regulskiego ) .

Cele i zadania radiowęzła:

 1. Organizowanie życia kulturalnego uczniów w czasie przerw między lekcyjnych.
 2. Informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły.
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów .
 4. Wszechstronne uwrażliwienie uczniów w zakresie wiedzy muzycznej i szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę.
 5. Współdziałanie z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną CKZiU im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej i Samorządem uczniowskim oraz innymi organizacjami szkolnymi w realizacji podstawowych zadań szkoły.
 6. Angażowanie się w obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych, świąt państwowych, międzynarodowych, religijnych i szkolnych

Muzyka przygotowana, przez naszych uczniów grana jest na każdej długiej przerwie. Z okazji świąt prezentowane są audycje autorski. Komunikaty z życia szkoły przedstawiamy systematycznie, w miarę potrzeby. Uczniowie są aktywni i samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności w radiowęźle działając tym samym na rzecz własnego rozwoju i rozwoju naszej szkoły. Przygotowywane są cyklicznie komunikaty dla uczniów szkoły (o konkursach - zaproszenie jak i wyniki, zebraniach, zbiórkach, osiągnięciach we wszystkich dziedzinach). Informacje z życia szkoły podawane są na bieżąco. Rozwijając zainteresowania uczniów szczególny nacisk wkładamy na zajęcia z obróbką dźwięku, emisją głosu czy kulturą słowa, odgrywają one bowiem ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, rozwijają wyobraźnię, ekspresję twórczą, kształtują szerokie umiejętności , pozwalają na wyrażanie swoich emocji, dają poczucie satysfakcji i wiary we własne możliwości. W swojej pracy zachęcamy dzieci nie tylko do działań w radiowęźle, ale również rozwoju innych talentów (recytatorskich, muzycznych, scenicznych) przygotowując uczniów do konkursów, przedstawień i akademii szkolnych.

Program szkolnego radiowęzła:

Radiowęzeł szkolny powstał, aby wspierać wychowanie oraz rozwój zainteresowań młodzieży CKZiU w Środzie Wielkopolskiej.
Inspiracją do napisania programu stała się postawa młodzieży wyrażona chęcią:

 1. rozwoju dziennikarskich umiejętności,
 2. zapoznania się z warsztatem dziennikarza,
 3. dzielenia się informacjami i swoją wiedzą,
 4. uwrażliwienie uczniów w zakresie wiedzy muzycznej i szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę
 5. nadawania własnych audycji oraz ulubionej muzyki
Ponadto radiowęzeł powstał w celu wspierania procesu wychowania młodzieży. Możliwe jest to dzięki tworzeniu audycji tematycznych. Praca radiowęzła przyczynia się do zintegrowania młodzieży, uczy pracy zespołowej oraz zapobiega agresji poprzez muzykoterapię.

Formy realizacji zajęć i organizacja pracy:

 1. Audycje radiowe przygotowywane są przy okazji świąt
 2. Komunikaty z życia szkoły przedstawiamy systematycznie , w miarę potrzeby na prośbę i w terminie podanym nauczycieli/ organizatorów akcji CKZiU w Środzie Wielkopolskiej (ostanie minuty lekcji 3, lub początek lekcji 4)
 3. Muzyka przygotowana , przez naszych uczniów grana jest na każdej długiej przerwie w czasie jej trwania
 4. Spotkania związane z tematyką przyszłych audycji
 5. Cotygodniowe spotkania podsumowujące pracę zespołu
 6. TEAM RADIA   REGULAMIN