Wydarzenia

W roku szkolnym 2018/2019

1. Spotkanie organizacyjne. Aktualizacja regulaminu zespołu radiowęzła.
2. Prace porządkowe, inwentaryzacja, sprzątanie przygotowanie do pracy w roku szkolnym 2018/2019
3. Analiza stanu technicznego sprzętu radiowęzła
4. Opracowanie terminarza spotkań oraz planu pracy zespołu.
5. Opracowanie sposobu przekazywania informacji dot. nadchodzących imprez / treści komunikatów.
6. Propozycje muzyczne składane na propozycjeradio.tk
7. Przewidziano remont i wykonanie sufitu podwieszanego, wraz z oświetleniem (październik-listopad 2018)
8. Przeprowadzenie naboru uczniów do redakcji radiowęzła (luty-marzec 2019)
9. Przeprowadzenie szkolenia dla poszczególnych zespołów redakcyjnych z zakresu obsługi sprzętu muzycznego znajdującego się w pomieszczeniu radiowęzła-wrzesień/październik 2014
10. Stworzenie terminarza audycji w oparciu o kalendarz na rok szkolny 2018/2019, oraz zgłoszenia nauczycieli CKZiU w Środzie Wielkopolskiej o planowanych akcjach szkolnych.
11. Aktualizacja zakładki „radio” na http://ckziusroda.edu.pl/radio/wydarzenia.html
12. Archiwizacja programów w playerze i umieszczanie na www.


KIM JEST MONTER? Film promujący zawody techniczne.

Tydzień kultury 2018

Od 5 do 9 listopada w CKZiU odbywał się coroczny Tydzień Kultury priorytetem na ten rok: NAUKA-WYCHOWANIE-PRACA, HIPOLIT ŚWIĘTUJE 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.
Wzięli w nim udział uczniowie szkolonego radiowęzła z klas 2TI, 2THG, 3TG i 3TI w składzie Adam Witkowski, Magdalena Grześkowiak, Klaudia Dąbrowska, Jakub Szymański i Jakub Mendyka.

Cele:
 • Uczniowie mają kultywować poczucie przynależności do społeczności szkolnej
 • Przestrzegają zasad dobrych manier, oraz cech człowieka kulturalnego
 • Chcą i wyrażają potrzebę działania w grupie rówieśniczej, angażując się w przedsięwzięcia szkolne
 • Współtworzą i respektują normy grupowe w połączeniu z własną indywidualnością i osobowością
 • Stosują życzliwości względem drugiego człowieka
 • Kszałtują postawy demokratyczne z poszanowaniem godności człowieka
 • Pielęgnują pamięć o historii kraju i dziejach, dorobku naszych przodków
 • Doświadczają współzależności i współodpowiedzialności za działanie społeczeństwa szkolnego
 • Doskonalenie umiejętnos´ci włas´ciwej komunikacji interpersonalnej w bezpos´rednim kontakcie z gośćmi przybyłymi na TK
 • Kształtowanie wizerunku firmy w s´rodowisku lokalnym i regionalnym
Cele szczegółowe teamu radia:
 • Rejestrowanie materiału dźwiękowego
 • Obsługa urządzeń i programów systemu midi
 • Montaż, konwersja i archiwizacja materiału audio i wideo
 • Miksowanie i przetwarzanie materiału audio i wideo
 • Rozwo´j artystycznych umiejętnos´ci w dziedzinie rez˙yserii muzycznej (doskonalenie warsztatu, pogłębianie wraz˙liwos´ci na wartos´ci obrazu fonograficznego i poszerzanie estetycznej s´wiadomos´ci fonograficznej)
Efekty kształcenia:
 • Prowadzi dokumentację prac dotyczących montaz˙u nagran´ dz´więkowych
 • Dobiera i przygotowuje programy do montaz˙u nagran´ dz´więkowych
 • Dokonuje montaz˙u nagran´ dz´więkowych na podstawie dokumentacji
 • Obsługuje programy do konwersji pliko´w audio i video
 • Przestrzega zasad archiwizacji materiału dz´więkowego
 • Przygotowuje i podłącza mikrofony oraz osprzęt pomocniczy do rejestracji dz´więku
 • Konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie
 • Wykonuje konserwację mikrofono´w, rejestratoro´w i osprzętu pomocniczego
 • Dokonuje subiektywnej oceny jakos´ci nagran´ dz´więkowych

Magda Grześkowiak
 • Prowadziła dokumentacje (pisemną i fotograficzną) z realizowanych działań
 • Współpracowała z gośćmi i organizatorami TK obsługując gos´ci zgodnie z przyjętymi standardami w CKZiU
 • Kierowała wewnętrznymi procedurami obsługi gos´cia
 • Realizowała zamówienia i z˙yczenia gos´ci
Klaudia Dąbrowska
 • Przygotowała audycję dot. Stulecia Odzyskania Niepodległości, z okazji Światowego Dnia Chleba
 • Przygotowywała potrawy "Kuchnie Świata"
 • Sporządzałą i serwowała potrawy z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych
W związku z ww. pracą niezbędne było posiadanie takich cech jak zorganizowanie, wysoka kultura osobista, asertywnos´c´, umiejętnos´c´ pracy w zespole, otwartos´c´ na ludzi i zmiany, cierpliwos´c´ i komunikatywnos´c´. Swoim zachowaniem wpływała na atmosferę, od nich w duz˙ej mierze zalez˙ało samopoczucie gos´ci. Uważam zatem że, jako osoby us´miechnięte i o pogodnym usposobieniu spisały się w ww. zadaniach wzorcowo.

Adam Witkowski
 • Obsługa nagłośnienia w szkole (przez cały okres trwania)
 • Przygotowanie, przeprowadzenie obsługi technicznej w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej"
 • Cyfrowe (dźwiękowe i foto/wideo) utrwalanie wydarzeń
 • Nagłośnienie i nagranie spektaklu "W drodze do Niepodległości" w Ośrodku Kultury (14.11.2018)
 • Montaż zdjęć i wideo imprez w ramach Tygodnia Kultury
Jakub Szymański
 • "Rekord dla Niepodległej" (piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11) w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: wspólnie zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.
Zadania grupy:
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczen´stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoz˙arowej.
 • Realizowanie strategii działania radiowęzła.
 • Gromadzenie i analizowanie informacji niezbędnych do wykonania programów, audycji komunikatów i obsługa techniczna ww.
 • Dobieranie rodzaju i zakresu usług do potrzeb klienta (zgodnie ze zleceniem).
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem, oferowaniem, realizacją i rozliczeniem usług.
 • Koordynowanie działan´ związanych z przygotowaniem, prezentacją usług.
 • Nadzorowanie przebiegu realizowanych usług.
 • Ocena jakos´ci własnej pracy poprzez badanie stopnia zadowolenia klientów z poziomu s´wiadczonych usług.
 • Koordynowanie i nadzorowanie przygotowania, realizacji, wraz z rozliczeniem usług.

W roku szkolnym 2017/2018


Szukamy prezenterów i prezenterki. Szkolny radiowęzeł jest przede wszystkim przyjemność dla ucznia; nastawione jest na muzykę, która jest bardzo różnorodna, począwszy od najnowszych przebojów muzyki rozrywkowej, po ostrzejsze brzmienia. To również zespół młodych, ambitnych, bezinteresownych ludzi, którzy w audycjach próbują zarazić rówieśników swoimi pasjami. Można tu znaleźć programy tematyczne, kulturalne oraz filmowe, wszystko w polaczeniu z muzyką.

Jeżeli masz:

- zasób wiedzy, sił i chęci pozwalający na prowadzenie audycji tematycznych
- niezastąpione zdolności gawędziarskie (wszyscy dookoła mówią Ci, że wspaniale opowiadasz)
- potrafisz się poprawnie wysławiać, masz nienaganną dykcję i duży zasób słownictwa
- trochę cierpliwości
- jesteś elokwentny(a) i odpowiedzialny(a)
- potrafisz włożyć w audycje całe swoje serce
- i jesteś taką oryginalnością, ze nie da się Ciebie nie zauważyć lub jesteś cichutki(a) i chcesz to zmienić

To zgłoś się do nas. ZAPRASZAMY.

Naszym hasłem stało się stwierdzenie: "Nawet najdalsza wyprawa, zawsze zaczyna się od pierwszego kroku" Tym krokiem jest Radio HIPEK.
Rekrutację prowadzi w porozumieniu z wychowawcą p. Izabela Erenc

Na początku 2018 roku powstała strona umożliwiająca zaproponowanie muzyki do odtworzenia na długiej przerwie.

W roku szkolnym 2016/2017


IX organizacja i rozpoczęcie pracy radiowęzła
IX dźwięki alarmów – jakie sygnały jak się zachować
27.X Szkolny Dzień Pieczywa
24.XI JUMP w Hipolicie
1.XII Podsumowanie Tygodnia Kultury
22.IV Drzwi Otwarte w CKZiU

W roku szkolnym 2015/2016

W tym roku szkolnym jednym z priorytetów jest rozwijanie czytelnictwa. Nasza biblioteka ze współpracy ze szkolnym radiowęzłem uczestniczy w tej akcji. Raz w miesiącu czytany jest fragment wybranej książki dostępnej w bibliotece szkolnej. Jest on emitowany poprzez szkolny radiowęzeł. Kto odgadnie z jakiej książki pochodzi cytat i jako pierwszy zgłosi się do biblioteki otrzymuje nagrodę niespodziankę.

7.IX Hipek organizacja roku
20.XI Noc fantazy
5.XII Dubsteep w Radiu Hipek
8.III Dzień Kobiet w naszej szkole (gramy dla pań.. panowie)
9.IV Dzwi Otwarte CKZiU
7.VI HIPEK 2015/2016 podsumowanie pracy

W roku szkolnym 2014/2015

21 XI noc fantasy
10 XII konkurs kolęd
30 I Młoda Krew Ratuje Życie
13 II Audycja walentynkowa
19 III Konkurs piosenki wiosennej
20 III Dzień Wiosny i imieniny Hipolita
11 IV Drzwi Otwarte
30 IV Prawybory prezydenckie
29 V Noc filmu i muzyki

W roku szkolnym 2013/2014

Audycje zagrane:
28 X Halloween
31 X Wszystkich Świętych
13 XI szkolny psycholog
14 XI noc fantasy
19 XI zbórka zabawek
26 XI konkurs mikołajkowy
27 XI zbiórka telefonów komórkowych
12 XII konkurs kolęd
18 II walentynki

W roku szkolnym 2012/2013

1. Przeprowadzenie naboru uczniów do redakcji radiowęzła-wrzesień 2012
2. Przeprowadzenie szkolenia dla poszczególnych zespołów redakcyjnych z zakresu obsługi sprzętu muzycznego znajdującego się w pomieszczeniu radiowęzła-wrzesień 2012
3. Prowadzenie audycji autorskich mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów i obejmujących swą tematyką:
- informowanie społeczności szkolnej o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły i środowiska lokalnego - cały rok
- prowadzenie audycji muzycznych - cały rok
- współpraca ze samorządem szkolnym, kołami zainteresowań i innymi organizacjami - cały rok szkolny
- prowadzenie audycji związanych z obchodami ważnych rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych, międzynarodowych, religijnych i szkolnych. Audycje emitowane będą w wyznaczonych terminach na 4 godzinie lekcyjnej tj . 10:50-11:35
- komunikaty z życia szkoły - na bieżąco cały rok
- Dzień Kina - wiosna 2013
4.Tydzień Kultury informacje dot. gości oraz podanie sal spotkań - jesień 2012 - navigator - podczas Drzwi Otwartych - wiosna 2013

W roku szkolnym 2011/2012

( czwartki 3,10,17 I 24 listopada 2011r. ) odbyłam warsztaty radiowe WSNHiDz prowadzone przez p.Joannę Mamys-Bojarską.
SPOTKANIE 1 (teoria) - „Czym jest radio ? ” teoria
SPOTKANIE 2 - prawie jak REPORTER Sonda radiowa . Zasady konstrukcji sony, przygotowanie tematów oraz nagrywanie. AudaCity, czyli jak korzystać z programów do obróbki dźwięków. Obróbka nagranej sondy
SPOTKANIE 3 - Obróbka sondy nr 2 Wprawki głupawki - czyli proste ćwiczenia na dykcję. Przydatne nie tylko radiowcom.
Zasady konstrukcji serwisów informacyjnych. Dobór informacji oraz tworzenie tzw. bum bumów. Ćwiczenia z układania serwisów
SPOTKANIE 4 - mój pierwszy SERWIS (spotkanie w Radiu) Radio od kuchni - zwiedzanie.
Przygotowanie serwisów informacyjnych. Indywidualne nagrywanie serwisów w profesjonalnym studiu nagraniowym .

W roku szkolnym 2010/2011

plan pracy:
Aktualności – komunikaty dyrekcji
1 X –Światowy Dzień Muzyki
12 X – Wspomnienie o dyrektorze Ardellim
15 X audycja – na Dzień Edukacji Narodowej
16 XI audycja – Dzień rzucania palenia
25 XI audycja – Dzień Pluszowego Misia
22 XI Spotkanie z p. Piotrem „Peterem” Sgrają
p. Piotr Sgraja – dziennikarz, publicysta; współpracuje z TV POLONIA, Polskim Radiem , właściciel i twórca Radia Aspekt, z wykształcenia konstruktor, z zamiłowania radiowiec
Tematyka spotkania : rola mediów w życiu człowieka; wpływ IV władzy na kształtowanie gustów; media a konsumpcjonizm
Organizację zajęć z grupą „radiowców” z ramienia szkoły prowadzi p. Izabela Erenc , Redaktorka Naczelna Radia ASPEKT (patrz:www.zszsroda.pl)
Merytoryczne zajęcia z warsztatu pracy dziennikarza prowadzi p. Rafał Regulski , dziennikarz Radia Merkury, które jest partnerem projektu

W roku szkolnym 2009/2010

opieka merytoryczna nad szkolnym radiowęzłem obejmowała
- warsztaty radiowe spotkania z Rafałem Regulskim - 2x 45 min:
23 IX- „wprowadzenie w pracę radiową- reporter, prezenter”
21 X „ Czym pracujemy ? Narzędzia radiowe
18 XI Rozmowa i wywiad - autoprezentacja
9 XII Rozmowa i wywiad - autoprezentacja
23 I Czym jest sonda ?
17 II Redagowanie fragmentu prog. radiowego
24 III Reportaż radiowy
7 IV „temat leży na ulicy „ o czym mówią materiały?
20 V Język reportera radiowego. Jak mówić w radiu
17 VI Redakcja radiowa: obiektywizm weryfikacja informacji , źródła informacji.
- dwie wycieczki do Radia Merkury Poznań 16.12.2009 i 12.03. 2010