Przyszli logistycy u logistyków – praktyków czyli 1 Tb w AMAZONIE