Solidarni z Ukrainą

Już w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę uczniowie naszej szkoły przeprowadzili szereg akcji, by okazać wsparcie i jedność z uczniami cudzoziemskimi i całą społecznością Ukrainy. Uczniowie polscy  oraz z doświadczeniem migracji współpracowali ze sobą wykonując serca wsparcia dla wschodnich sąsiadów .Jeden dzień  ustaliliśmy dniem solidarności z Ukrainą, cała nasza społeczność przyszła ubrana w odzież w kolorach flagi ukraińskiej. Tego dnia uczniowie szkoły mogli wysłuchać audycję na temat ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Uczennice klasy o profilu policyjnym we współpracy z ZHP pomagały w przygotowaniu miejsc noclegowych dla przybywających do naszego regionu uchodźców wojennych. W szkole odbywa się zbiórka na rzecz Ukrainy.. W najbliższych dniach działamy dalej…

Od 2018 roku jesteśmy wielokulturową  szkołą. Uczniowie z Kazachstanu, Ukrainy

Rosji podejmują naukę w klasach o różnym profilu , w technikach, liceum i szkole branżowej.

W roku szkolnym 2020/2021 sześciu uczniów uczęszcza do pierwszej klasy szkoły branżowej  I stopnia ,zaś czworo do technikum.

W drugiej klasie troje uczniów chodzi do technikum a dwóch chłopców jest uczniami szkoły branżowej.

I wreszcie trzecie klasy- czterech uczniów kontynuuje naukę w technikum informatycznym, jeden w technikum logistycznym.

W naszej placówce obowiązują przyjazne procedury obowiązujące przy przyjmowaniu ucznia z doświadczeniem migracji do szkoły. Wypracowany został Regulamin pracy z uczniem cudzoziemskim ,w nauczaniu stacjonarnym  i zasady pracy z uczniem cudzoziemskim w zdalnym nauczaniu.

Plan Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły uwzględnia tematykę związaną z wielokulturowością, przewiduje dyskusję na tematy identyfikacji tożsamości narodowej.

Uczymy się siebie nawzajem i uczymy się wspólnego życia.

Szkoła zapewnia uczniom cudzoziemskim wsparcie: organizowane są zajęcia wyrównawcze, dodatkowe godziny w ramach język polski jako obcy, opracowaliśmy kryteria oceniania ucznia z doświadczeniem migracji , dostosowane do stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności . W naszej szkole obowiązuje indywidualizacja procesu nauczania.

Uczniowie cudzoziemscy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Mogą liczyć na pomoc dyrekcji szkoły, wychowawców i uczących ich nauczycieli. Za funkcjonowanie w przestrzeni szkoły i  za kontakt z rodzicami odpowiedzialny jest zespół ds. uczniów z doświadczeniem migracji.

 

Przykłady dobrych praktyk pracy z uczniem cudzoziemskim ==> kliknij

DOKUMENTY:

STATUT –> kliknij

ZASADY PRACY Z UCZNIEM CUDZOZIEMSKIM –> kliknij

SZKOLNY ZESPÓŁ DS. WSPARCIA UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI –> kliknij

FORMULARZ – DIAGNOZA NA WEJŚCIU –> kliknij

SŁOWNIKI TEMATYCZNE –> kliknij

PAKIET POWITALNY –> kliknij

Wielokulturowość w CKZiU

Spotkania uczniów z doświadczeniem migracyjnym i wojennym z  uczniami polskimi w ramach Tygodnia Kultury

W piątek 18 listopada 2022 roku uczniowie z doświadczeniem migracyjnym i wojennym uczestniczyli w bloku imprez zorganizowanych w ramach Tygodnia Kultury przez uczniów i ich opiekunów pod hasłem: Co nas łączy, co nas dzieli, czyli jesteśmy międzykulturową szkołą.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja filmu o historii Środy Wielkopolskiej komentowana przez p. H. Sęk, członkinię Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Wizualizacja średniowiecznej zabudowy miasta posłużyła jako punkt wyjścia do gry miejskiej, która polegała na spacerze wzdłuż granic historycznego grodu oraz na mini konkursie dotyczącym wiedzy o zabytkach miasta.

Po powrocie do szkoły uczestnicy spotkania degustowali potrawy polskie, ukraińskie i kazachskie przygotowane przez rodziców, uczniów i nauczycielki przedmiotów gastronomicznych.

W kolejnym punkcie programu, czyli w panelu dyskusyjnym, nasi uczniowie rozmawiali o kulturze, tradycjach i zwyczajach w Ukrainie, Polsce i Kazachstanie. Padały pytania  z zakresu życia codziennego, zainteresowań czy barier, z jakimi uczniowie cudzoziemscy zderzyli się , rozpoczynając edukację w polskiej szkole.

Warsztaty

27 lutego odbyły się w szkole warsztaty przeprowadzone przez moderatorkę Fundacji Szkoła z Klasą.Uczestnicy: uczniowie polscy i ukraińscy  zgłoszeni do projektu wraz z 4 nauczycielkami  pracowali metodą design ThinkPad nad wypracowaniem ogólnoszkolnego wydarzenia, które pozwoli zintegrować społeczność szkolną.

Uczniowie w I rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą…

24 lutego przypada pierwsza rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nasi sąsiedzi nadal potrzebują wsparcia . Wyrazem naszej solidarności z uczniami i uczennicami z Ukrainy była, przygotowana przez polskich uczniów radiowa audycja. W jej trakcie odśpiewaliśmy wspólnie piosenkę p.: Ukraińskie drzewo pokoju. Troje uczniów z Ukrainy i jeden uczeń z Polski pracowali natomiast wspólnie przy projektowaniu a następnie wykonaniu ławeczki, która nazwana została ławeczką przyjaźni i stała się symbolem solidarności, symbolem tego, że nie gaśnie nasze oburzenie na tych, którzy mordują Ukrainę.

Stajemy się międzykulturową szkołą !!!

Oj, działo się w tym roku szkolnym. Nasze koleżanki i nasi koledzy z Ukrainy włączali się do wielu projektów. Współpracując z polskimi uczniami w ramach Projektu Szkoła z Klasą dokonali zmiany we fragmencie przestrzeni szkolnej ( zaprojektowanie i wykonanie ławeczki, którą nazwaliśmy ławką przyjaźni, pomoc w powstawaniu muralu- symbolu wielokulturowości). Uczniowie pracowali metodą Agile.

Uczeń z Ukrainy oraz dwie uczennice z Polski wzięli udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą  gdzie podczas dwudniowych warsztatów ,,budowali szkołę przyszłości ‘’ oraz podczas dyskusji panelowej wymieniali się doświadczeniami na temat funkcjonowania szkoły.

Zwieńczeniem wspólnej pracy w tym roku szkolnym był piknik nad jeziorem.