Warunkiem przyjęcia do Szkoły Branżowej 3-letniej jest uzyskanie praktyki w wybranym zawodzie. Tworzona baza pracodawców ułatwi uczniom kontakt z potencjalnym pracodawcą.

Na stronie znajduje się lista zakładów pracy, w których uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. odbywają praktyczną naukę zawodu jako młodociani pracownicy.