Projekt „Mundur to wyzwanie” to zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pn. Przez Sport do Wojska a realizowane wspólnie przez ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska oraz CKZIU w Środzie Wlkp.

 Projekt ma za zadanie podniesienie sprawności fizycznej i zaangażowania uczestników zadania do zdobywania wiedzy i umiejętności   sportowych oraz proobronnych.  Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację 5 przedsięwzięć.

1) BIEGANIE TO WYZWANIE

W ramach tego elementu przewidziane są  2 biegi – pierwszy to tradycyjny bieg na orientację , drugi to gra terenowa z zadaniami do wykonania – oba zostaną zrealizowane podczas jednego dnia.  Do udziału zaproszeni zostaną uczniowie klas mundurowych ze Środy Wielkopolskiej oraz harcerze z Hufca Środa Wielkopolska.  Bieg zorganizowany zostanie w terenach leśnych w pobliskiej miejscowości Łękno gm. Zaniemyśl.  Uczestnicy podczas biegu będą musieli skorzystać z mapy i umiejętności topografii, maskowania oraz survivalu.

2) KURS SAMOOBRONY Z ELEMENTAMI KURSU PIERWSZEJ POMOCY

Uczestnikami kursu będą uczniowie klas mundurowych. Celem kursu samoobrony jest nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń; nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia oraz nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak. Kurs pierwszej pomocy obejmować będzie natomiast  praktyczny trening ratownictwa prowadzony w oparciu o sztuczne rany oraz sztuczną krew, czynności BLS u osoby dorosłej oraz dziecka oraz czynności ratowniczych podczas zdarzenia drogowego.

3) OBÓZ SPORTOWO-PROOBRONNY

Przez 4 dni młodzież weźmie udział w zajęciach z zakresu musztry, zajęciach taktycznych, w ramach których uczniowie nauczą się zasad działania zespołu bojowego oraz dowodzenia takim zespołem. Będą rozwiązywać  wybrane zadania taktyczne z zakresu rozpoznania, topografii, maskowania, survivalu, walki ogniowej, szturmu i zasadzki. Uczestnicy wezmą udział w rozgrywkach z wykorzystaniem nabytych umiejętności z wykorzystaniem laserowego paintballa. Planowany jest podział na grupy z przydzielonymi dowódcami, którzy będą musieli wykazać się umiejętnościami kierowania zespołem. Grupa, aby osiągnąć sukces również będzie musiała nauczyć się współpracy oraz wyzwania, jakim będzie słuchanie swojego dowódcy. Kolejne zajęcia będą dotyczyły technik linowych. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczniów ze sprzętem specjalistycznym oraz nauka pokonywania przeszkód terenowych pionowych i poziomych za pomocą sprzętu specjalistycznego oraz praktycznego zastosowania tego sprzętu w działaniach taktycznych

4) SZKOLENIE STRZELECKIE

Szkolenie strzeleckie dla klas mundurowych przeprowadzone zostanie na Strzelnicy LOK i Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Środzie Wlkp. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami bezpieczeństwa na obiekcie, poznają zasady posługiwania się bronią palną. Szkolenie strzeleckie będzie polegało na wykonaniu strzałów z odległości 50 m do tarczy pierścieniowej oraz zapadek z karabinka sportowego KBKS kal. 5,6 mm. W ramach szkolenia odbędzie się mini rywalizacja i wybór najlepszego strzelca.

5) TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH „KADECI KONTRA ZAWODOWCY”

Podsumowaniem całego projektu będzie rywalizacja młodzieży z przedstawicielami służb mundurowych z terenu powiatu średzkiego. Celem turnieju będzie przede wszystkim: integracja pomiędzy służbami mundurowymi i młodzieżą klas mundurowych, podnoszenie sprawności fizycznej,  prezentacja aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wyłonienie mistrza wśród drużyn biorących udział w turnieju. W ramach turnieju uczestnicy będą rywalizować między innymi: na torze przeszkód , w strzelaniu z KBKs na Strzelnicy LOK ,  w transporcie rannego w ekstremalnych warunkach, w biegu w kajdankach  oraz w pożarniczym torze przeszkód.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

TERMIN NAZWA WYDARZENIA LINK
20.09.2022 Bieganie to wyzwanie KLIKNIJ
12.09.2022 – 14.10.2022 Kurs samoobrony z elementami kursu pierwszej pomocy KLIKNIJ
10.10.2022 – 13.10.2022 Obóz sportowo-proobronny KLIKNIJ
18.10.2022 Szkolenie strzeleckie KLIKNIJ
21.10.2022 Turniej Służb Mundurowych „Kadeci kontra Zawodowcy” KLIKNIJ