• wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ==> kliknij
  • wniosek o wydanie dokumentów ucznia ==> kliknij
  • karta obiegowa ==> kliknij
  • wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego ==> kliknij
  • wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem ==> kliknij
  • wniosek o urlop bezpłatny dla nauczycieli ==> kliknij
  • oświadczenie o zmianie danych osobowych pracownika ==> kliknij
  • formularz odejścia z ubezpieczenia grupowego ==> kliknij
  • formularz przystąpienia do ubezpieczenia grupowego ==>