ROK SZKOLNY 2024/2025

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZYCH CKZIU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 ==> ZAŁĄCZNIK

1. Rekrutacja elektroniczna

 * termin składania wniosków od 20 maja 2024 r do 14 czerwca 2024 r. (T, LO, B)

2. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr1 NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU (B) – dokument wymagany wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły  ==> ZAŁĄCZNIK

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ==> ZAŁĄCZNIK