ROK SZKOLNY 2023/2024

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZYCH CKZIU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ==> ZAŁĄCZNIK

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 (T, LO, B) ==> ZAŁĄCZNIK

 * termin składania wniosków od 15 maja 2023 r do 16 czerwca 2023 r. (T, LO, B)

* termin składania wniosków do IV LO o profilu policyjnym od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. (LO)

2. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Nr1 NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU (B) – dokument wymagany wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły  ==> ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO 1 KLASY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU POLICYJNYM ==> ZAŁĄCZNIK

1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W TESTACH SPRAWNOŚCI (LO) ==> ZAŁĄCZNIK

2. FILM INSTRUKTAŻOWY TESTU SPRAWNOŚCI (LO)  termin 5 czerwca 2023r godz. 14.00 – hala sportowa w CKZiU  ==> FILM

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ==> ZAŁĄCZNIK