Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” są wybierane i nagradzane te, które będą autorami najlepiej zrealizowanych zadań.

Złota szkoła NBP IV edycja 2023/2024

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Koordynator projektu : Monika Pawlicka-Mądry
Opiekun : Marta Chojnacka

Lekcja z ekonomią

W tej edycji Złotej Szkoły odbyły się dwie Lekcje z ekonomią. Pierwsza z nich była połączeniem ekonomii oraz informatyki. Celem lekcji pod tytułem „Pieniądz jako dzieło sztuki” było zapoznanie uczniów z zasadami projektowania banknotów z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej oraz pokazanie banknotów jako małych dzieł sztuki. Zajęcia prowadziła Pani Monika Pawlicka-Mądry oraz Pan Przemysław Chlebicki.
Druga lekcja składała się z zajęć, które były przeprowadzone w klasie oraz gry miejskiej. Tematem było .„Złotówka w świecie innych walut” Celem lekcji z ekonomią było zaprezentowanie historii Unii Europejskiej z perspektywy unii monetarnej i różnorodności walutowej, roli banków centralnych zwłaszcza Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawienie metod przeliczania kursu walut. Zajęcia przeprowadziły: Pani Marta Chojnack,Pani Agnieszka Hibner oraz Pani MonikaPawlicka-Mądry

Debata szkolna

Debata szkolna została zorganizowana 06 marca 2024 roku jako debata panelowa. Przeprowadzona została w postaci hybrydowej. Na świetlicę szkolną zaproszono uczniów klas ekonomicznych wraz z ich nauczycielami, a poprzez facebooka szkolnego udostępniono profesjonalny streaming dla pozostałych uczniów szkoły. W przedsięwzięciu można więc powiedzieć uczestniczyła cała szkoła. Tematem debaty było „100 lat Polskiej Złotówki : Dziedzictwo i Przyszłość w erze płatności bezgotówkowych i waluty euro”. W debacie wzięli udział zaproszenie goście : Paweł Tomczak –
skarbnik powiatu średzkiego oraz były dyrektor oddziału banku komercyjnego, Magdalena Szymurska – nauczyciel CKZIU oraz przedstawiciele uczniów Zofia Kraszkiewicz uczennica technikum ekonomicznego oraz Adam Ratajczak uczeń technikum usług i żywienia gastronomicznego.
Debata prowadzona była przez koordynatora projektu Panią Monikę Pawlicką – Mądry oraz członka Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Paulinę Jaworską.

Warsztat uczniowski

Warsztat uczniowski przeprowadzony został 31.01.2024 roku. Tego dnia odbyły się dwa warsztaty dla dwóch grup uczniów z klas 2 i 3 technikum. Spotkanie z uczniami Drużyna Ambasadorów rozpoczęła od prezentacji na temat historii polskiego pieniądza i powstania Banku Polskiego. Po prezentacji uczniowie zaproszeni zostali do udziału w konkursie – quizie Kahoot na temat znajomości współczesnych banknotów oraz ich wyglądu. Dla uczniów z najlepszym wynikiem przewidziano super nagrodę czyli kubek zaprojektowany i przygotowany specjalnie przez członka Drużyny Ambasadorów.
Następnie uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na trzy grupy. Czekały na nich trzy stanowiska, a na nich zadania do wykonania. Po wykonaniu wszystkich zadań przez trzy grupy nastąpiło podsumowanie warsztatów.
Drugim przygotowanym przez Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej warsztatem były wyjątkowe zajęcia skierowane do przedszkolaków. Drużyna Ambasadorów przygotowała zajęcia „Skąd się biorą pieniądze?”. Warsztaty odbyły się 27 lutego 2024 rok dla grupy zerówkowej „Przedszkola pod Kogucikiem” i wzięło w nich udział 12 przedszkolaków. Dodatkowo Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zorganizowała Ferie ze Złotą Szkołą NBP. W trakcie trwania ferii codziennie ( w dni robocze ) na szkolnym profilu na Facebooku i Instagramie pojawiała się ciekawostka dotycząca 100- lecia polskiej złotówki.

Złota szkoła NBP III edycja 2022/2023

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Koordynator projektu : Monika Pawlicka-Mądry
Opiekun : Marta Chojnacka

NASZE OSIĄGNIĘCIA

TYTUŁ ZŁOTEJ SZKOŁY NBP

oraz

ZŁOTA SETKA – 100 NAGRÓD ZA NAJLEPIEJ WYKONANE ZADANIA

Złota Szkoła NBP II edycja 2021/2022

 

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Koordynator projektu : Monika Pawlicka-Mądry
Opiekun : Marta Chojnacka
Opiekun : Joanna Wojciechowska-Kurka

NASZE OSIĄGNIĘCIA

TYTUŁ ZŁOTEJ SZKOŁY NBP

oraz

III MIEJSCE W KATEGORII LEKCJA Z EKONOMIĄ