Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w CKZiU

Uczniowie wszystkich klas maturalnych naszej szkoły w dniu 28.02.2018 spotkali się z pracownikami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Tegoroczni maturzyœci uczestniczyli w zajęciach dotyczšcych “Zarzšdzania czasem maturzysty.” Poza tym zapoznali się też z ofertš tej uczelni. Tego dnia podpisaliœmy też porozumienie z Wyższš Szkołš Bezpieczeństwa. Z ramienia uczelni porozumienie podpisała Pani dr Joanna Farysej prodziekan ds. społecznych Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu. Głównym celem współpracy jest podnoszenie poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia studentów a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służšcych rozwojowi œrodowiska szkolnego oraz akademickiego, szczególnie popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka.

  • All

/J. Tomczyk-Wojciechowska/