Projekt „Znam historię Mojego Regionu” w ramach programu sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-23, „Pro defensione, pro historia – wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski – II edycja na lata 2022-23” był realizowany przy współudziale CKZiU.

Projekt obejmował następujące działania:

  1. Gra miejska, w której wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: młodzież szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, krwiodawcy, strażacy ochotnicy, harcerze, przedstawiciele różnych zawodów: logistycy, gastronomicy, hotelarze, klasa policyjna itp., aktywnie w pomoc włączyła się Dyrekcja oraz młodzież CKZiU w Środzie Wlkp. Gra miejska pozwoliła poznać młodym ludziom historię regionu dotyczącą okupacji na terenie Środy Wlkp. oraz okolic.
  2. Akademia dla uczestników gry miejskiej przygotowana przy współpracy szkolnego chóru z wolontariuszami.
  3. Wykład, spotkanie z Kontuszowym Bractwem Kurkowym Ziemi Średzkiej. Celem bractwa jest między innymi: rozpowszechniania wiedzy historycznej o Powiecie Średzkim, krzewienia uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowania tradycji i historii oręża polskiego, kształtowania i poszanowania osobistej odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczypospolitej, Powiatu Średzkiego i Unii Europejskiej.
  4. Wolontariat na cmentarzach w powiecie średzkim (prace porządkowe, udział w uroczystych obchodach w 83 rocznicy rozstrzelania 10 Zaniemyślan w Środzie Wielkopolskiej).