Projekt „IMA” to  przedsięwzięcie zorganizowane przy udziale firmy IMA SCHELLING POLSKA SP. Z O. O. dla uczniów klas elektrycznych CKZiU Środa Wlkp. w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt miał za zadanie podnieść kwalifikacje zawodowe uczniów z technikum elektrycznego oraz szkoły branżowej I stopnia kształcących się w zawodzie elektryk i przygotować ich na lokalny rynek pracy.

Cel został osiągnięty poprzez szkolenie, podczas którego uczestnicy rozpoczęli samodzielny montaż szafy sterowniczej. Przyszli elektrycy korzystali z oryginalnych schematów montażowych maszyn, narzędzi i aparatów wykorzystywanych w firmie IMA SCHELLING. Zajęcia praktyczne realizowane były po lekcjach przy współpracy pracowników firmy IMA oraz nauczycieli uczących przedmiotów elektrycznych w CKZiU Środa Wlkp. Podczas zajęć uczniowie dokonali montażu  szafy sterowniczej. Poznali w praktyce zasady pracy czujników laserowych,  indukcyjnych i kontraktonowych wykorzystanych w liniach transportujących elementy płyt. Uczniowie odbyli również płatny staż w firmie IMA SCHELLING POLSKA SP. Z O. O. Po zakończeniu projektu uczniom z klas kończących naukę została złożona oferta pracy.