Uczestniczymy w roku szkolnym 2022/23 w Projekcie: Razem w klasie , który prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą,’’ wspierającym nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.

 Projekt ten jest odpowiedzią na wybuch wojny w Ukrainie i na przybycie wielu młodych ludzi z Ukrainy, którzy podjęli naukę w polskich szkołach.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek.  

W ramach projektu „Razem w klasie” wsparciem zostaną objęte  klasy, do których dołączają dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, przede wszystkim właśnie z Ukrainy.

Aby wesprzeć tych uczniów ,trzeba przede wszystkim wesprzeć nauczycieli, dostarczyć im materiałów gotowych do wykorzystania, podsunąć pomysły na to, co mogą z tymi klasami robić, by z wielokulturowych stawały się międzykulturowymi.

 W ramach Projektu przeprowadzone  zostaną warsztaty dla nauczycieli ze szkoły, którzy online zechcą  w nim uczestniczyć.

Prowadzący będą się dzielić metodami pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniami z Ukrainy oraz pomysłami na wzmacnianie relacji i budowanie wspólnoty w wielokulturowej klasie.

Projekt  oparty jest o 4 filary – obszary tematyczne wsparcia edukacyjnego:

WIDOCZNOŚĆ, WZMACNIANIE, WŁĄCZANIE I WSPÓŁPRACĘ.