Zawód – kucharz

Nazwa zakładu pracy Adres
Hotel „ALMARCO”
Marek Zbierski
ul. Niedziałkowskiego 17,
Środa Wlkp.
tel. 61 285 33 33
www.almarco.pl
Bar MAX
Jarosław Jakubiak
ul. Paderewskiego 15,
Środa Wlkp.,
tel. 514 968 256
B&G Budasz
Usługi Gastronomiczne
Grzegorz Budasz
Restauracja „Wiedeńska”
ul. Stary Rynek 12,
Środa Wlkp.
tel. 61 286 55 33,
509 044 403
www.restauracjasroda.pl
Cafe Tosca s.c.
Róża i Jacek Nowiccy
ul. Paderewskiego 2/1
Środa Wlkp.
tel. 664 969 227
www.salacechowa.pl
DODGERS Szybka Pizza
Jarosław Wieczorek
ul. Sejmikowa 6,
Środa Wlkp.
tel. 509 671 882
www.dodgers.pl
Stołówki Gminne Plac Zamkowy 1,
Środa Wlkp.
tel. 61 287 07 72
www.stolowki.gminne.sroda.wlkp.pl
Hotel Restaurant „BOSS”,
Anna Głowacka
Plac Wiosny Ludów 16,
Miłosław
61-438-20-18
Hotel – Restauracja „Wielkopolanka”
Danuta Wiśniewska
Pętkowo 3
61-285-38-03
Restauracja Turystyczna
„U Moniki” Monika Spalik
ul. Sportowa 2,
Środa Wlkp.
61-285-33-22
667-443-156