Spotkania uczniów z doświadczeniem migracyjnym i wojennym z uczniami polskimi w ramach Tygodnia Kultury