STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA KLAUDII JANKOWSKIEJ