TURNIEJ PIŁKARSKI Z OKAZJI 80-ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ