TECHNIK SPEDYTOR

Opis zawodu:

Spedytor to osoba, która planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe; prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego

Kwalifikacje dla zawodu:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Opis zawodu:

Fryzjer to osoba, która prowadzi konsultacje z klientem dotyczące zakresu usługi fryzjerskiej, doradza w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury, wykonuje pielęgnację włosów i skóry głowy, wykonuje nietrwałe i trwałe odkształcanie włosów, wykonuje strzyżenie włosów, golenie i formowanie zarostu męskiego, wykonuje zmiany koloru włosów, wykonuje stylizacje fryzur, projektowanie fryzur, dokumentowanie fryzur, wykonywanie fryzur na podstawie projektów.

Dodatkowe umiejętności:

  • elementy wizażu
  • podstawy barberstwa
  • podstawy charakteryzacji
  • stylizacja koloru
  • zagęszczanie i przedłużanie włosów
  • wykonywanie i pielęgnacja tresek

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

  • salony fryzjerskie damskie i męskie
  • prowadzenie własnej działalności

Kwalifikacje dla zawodu:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

TECHNIK AUTOMATYK

Opis zawodu:

Technik automatyk to osoba, która montuje, uruchamia, obsługuje układy automatyki przemysłowej, organizuje prace związane z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

Dodatkowe umiejętności:
Programowanie sterowników PLC

Kwalifikacje dla zawodu:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

TECHNIK LOGISTYK

Logistykiem zostać, to fajna rzecz, bo zawód przyszłości będziesz mieć.

Opis zawodu:

Logistyk to osoba, która: planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystuje informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizuje koszty, analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport. 

Dodatkowe umiejętności:
kurs operatora wózka widłowego obsługa programu “emapa” wykorzystywanego do wytaczania tras i obliczania kosztów transportu gdzie znajdziesz zatrudnienie:
przedsiębiorstwa transportowe/spedycyjne/kurierskie przedsiębiorstwa produkcyjne centra logistyczne/przedsiębiorstwa magazynowe porty lotnicze porty morskie

Kwalifikacje dla zawodu:
SPL.01.Obsługa magazynów
SPL.04.Organizacja transportu

 

TECHNIK EKONOMISTA

Każdy ekonomista to niezły finansista.

Opis zawodu:

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. 

Dodatkowe umiejętności:
kurs obsługi kasy fiskalnej gdzie znajdziesz zatrudnienie:
banki instytucje ubezpieczeniowe biura rachunkowe izby celne własna działalność

Kwalifikacje dla zawodu:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


 

TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec to poważna sprawa, dla niego sprzedaż to już nie zabawa.

Opis zawodu:

Technik handlowiec to osoba, która: sprzedaje towary, organizuje zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, przygotowuje ofertę sprzedaży, określa potrzeby rynku, informuje o warunkach sprzedaży, zawiera transakcje sprzedaży, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, wyszukuje dostawców towarów, oraz odbiorców towarów, kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe, stosuje różne formy i techniki sprzedaży. 

Dodatkowe umiejętności:
kurs obsługi kasy fiskalnej obsługa terminali płatniczych gdzie znajdziesz zatrudnienie:
specjalista/referent/asystent/ ds. obsługi klienta specjalista/referent/asystent ds. sprzedaży specjalista/referent/asystent ds. zaopatrzenia kierownik działu handlowego

Kwalifikacje dla zawodu:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych


 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Opis zawodu:

Technik rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgonie z literą prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków oraz ewidencjonuje je. 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie i z pewnością znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych firm, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych, bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych. Ponadto, Polska jest obecnie jednym z największych centrów outsourcingowych usług rachunkowych w Europie dlatego  specjaliści w tej dziedzinie nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy.

Kwalifikacje dla zawodu:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK INFORMATYK

Technik Informatyk to osoba, która naprawi problem, o którym nie wiedziałeś, w sposób którego nie rozumiesz.

Opis zawodu:

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

Dodatkowe umiejętności:
projektowanie grafiki wektorowej i rastrowej – kurs Corela lub Photoshopa zaawansowana obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – kurs komputerowe prawo jazdy ECDL gdzie znajdziesz zatrudnienie:
we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, różnego typu urzędach, szpitalach)w większych firmach gdzie tworzone są działy obsługi informatycznej technicy informatycy podejmują także pracę jako serwisanci lub sprzedawcy w firmach sprzedających sprzęt komputerowy i oprogramowanie sklepy komputerowe własna działalność

Kwalifikacje dla zawodu:

Po gimnazjum:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Po szkole podstawowej:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

TECHNIK PROGRAMISTA

Opis zawodu:

Technik programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. Osoby posiadające takie kwalifikacje to dzisiaj jedni z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.
Zaczynając naukę na kierunku technik programista uczeń zdobędzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będzie tworzył programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Dodatkowe umiejętności:
Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych służących do tworzenia aplikacji działających w smartfonach czy też na komputerach i innych urządzeniach mobilnych.

Kwalifikacje dla zawodu:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

To zawód dla ludzi lubiących przygodę kulinarną.

Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla pasjonatów sztuki kulinarnej, myślących o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Zawód ten kształtuje umiejętności związane z oceną jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw i napojów, planowania i oceny żywności. Pozwala nabyć umiejętności sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi gościa. Pozwala kreować w uczniu nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachową i kompleksową obsługę gościa oraz organizację przyjęcia.

Dodatkowe umiejętności:
szkolenie z carvingu szkolenie baristyczne kurs barmański kurs kelnerski gdzie znajdziesz zatrudnienie:
zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, kawiarnie, bary)instytucje zajmujące się obrotem żywnością np. firmy cateringowe placówki prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, pensjonaty, domy wczasowe itp.)organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych itp.

Kwalifikacje dla zawodu:
HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


 

TECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli lubisz ludzi, nie chcesz się nudzić i ciekawa praca Ci się marzy – dołącz do hotelarzy.

Opis zawodu:

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.
Praca ma charakter indywidualny i wiąże się z bardzo intensywnym kontaktem z ludźmi.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

Dodatkowe umiejętności:
Kurs barmański Kurs baristyczny Kurs kelnerski gdzie znajdziesz zatrudnienie:
recepcja hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, agroturystyka gastronomia hotelowa recepcja SPA recepcja Centrum Konferencyjnego w hotelach biznesowych organizacje i stowarzyszenia związane z działalnością.

Kwalifikacje dla zawodu:
HGT.03 .Obsługa gości świadczących usługi w obiekcie hotelarskim
HGT.06.Realizacja usług w recepcji

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Opis zawodu:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich; realizowania projektów wnętrz
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z robotami wykończeniowymi (określania zakresu i rodzaju ww.robót ), oraz zagospodarowaniem terenu budowy;
3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych
5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych; oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych
6) opracowywania harmonogramu prac budowlanych 
7) sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Dodatkowe umiejętności:
Po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Posiadając wykształcenie średnie i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunkach politechnicznych: budownictwo, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska gdzie znajdziesz zatrudnienie:
zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych zatrudnienie w biurach projektowych zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej,zatrudnienie w firmach ,wytwórniach i składach materiałów budowlanych administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami samodzielna działalność gospodarcza, W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:
a) wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych 
b) organizowaniem robót wykończeniowych 
c) eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.


Kwalifikacje dla zawodu:
BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25.Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie


 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis zawodu:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych oraz kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kat. „B”.

Dodatkowe umiejętności:
operator wózków jezdniowych podnośnikowych (tzw. widlaki)uprawnienia spawacza MIG/MAG gdzie znajdziesz zatrudnienie:
stacje obsługi pojazdów samochodowych i warsztaty naprawcze salony sprzedaży pojazdów samochodowych instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do nich instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi przedsiębiorstwa transportu samochodowego firmy zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu uprawnień diagnosty )

Kwalifikacje dla zawodu:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

TECHNIK ELEKTRYK

Technik Elektryk – to zawód dla osób lubiących kreatywność i napięcie.

Opis zawodu:

Technik elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

Dodatkowe umiejętności:
uprawnienia eksploatacyjne do 1kV gdzie znajdziesz zatrudnienie:
duże firmy przemysłowe np. Homag, Volkswagen firmy prywatne założenie własnej działalności hurtownie elektryczne oddziały energetyczne – Pogotowie energetyczne

Kwalifikacje dla zawodu:
ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.