Pedagog szkolny
ul. Paderewskiego 27 
63-000 Środa Wielkopolska
tel. (0-61) 285-38-64

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
ul. Żwirki i Wigury 1, 
63-000 Środa Wlkp., 
tel. 0-61 285-32-07
www.pppsroda.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 2, 
63-000 Środa Wlkp.
telefon: 061 287 06 40
www.srodawlkp.epcpr.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wielkopolska
telefon (0-61) 285 38 06
www.srodawlkp.epcpr.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Plac Armii Poznań 3
63-000 Środa Wlkp.
tel. 285-86-33
tel. 285-85-55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.
ul. Sportowa 9 c
63-000 Środa Wlkp.
tel./fax: 0-61 285-35-80
www.opssrodawlkp.pl