Wykaz podręczników dla klas 1

2022-2023

Technikum

Technik automatyk ==> podręczniki

Technik pojazdów samochodowych ==> podręczniki

Technik ekonomista  ==> podręczniki

Technik logistyk ==> podręczniki

Technik informatyk ==> podręczniki

Technik programista ==> podręczniki

Technik żywienia i usług gastronomicznych ==> podręczniki

Technik hotelarstwa ==> podręczniki

Technik elektryk ==> podręczniki

Liceum

Liceum policyjne i wizażu ==> podręczniki

Szkoła branżowa

automatyk ==> podręczniki

elektromechanik pojazdów samochodowych ==> podręczniki

elektryk ==> podręczniki

fryzjer ==> podręczniki

mechanik pojazdów samochodowych ==> podręczniki

monter sieci i instalacji sanitarnych ==> podręczniki

monter zabudowy i robót wykończeniowych ==> podręczniki

murarz – tynkarz ==> podręczniki

operator obrabiarek skrawających ==> podręczniki

sprzedawca ==> podręczniki

stolarz ==> podręczniki

tapicer ==> podręczniki

cukiernik ==> podręczniki

kucharz ==> podręczniki

magazynier-logistyk ==> podręczniki

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ==> podręczniki