Pamięć o Hipolicie Cegielskim w związku z przypadającą 150-tą rocznicą jego śmierci

Wzorem lat ubiegłych, w końcu listopada br. dla uczczenia kolejnej, tj. 150-tej, rocznicy śmierci Hipolita Cegielskiego, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. z klasy 1TIG (Dominika Kłopocka, Krzysztof Mazur, Julia Zimowska) wraz z nauczycielem historii Agatą Kamińską, wzięli udział w spotkaniu Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego.

Spotkanie to odbyło się w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród jego uczestników znaleźli się także przedstawiciele Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, na czele z jego Prezydentem Marianem Królem. Towarzystwo jest obywatelską organizacją wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralnych i pracy organicznej.

Tegorocznemu spotkaniu przyświecała następująca myśl zaprezentowana przez ww. wybitnego organicznika na zebraniu Towarzystwa Pomocy Naukowej 18 lutego 1865 r.: „Chcemy wspólnymi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno jak w przemyśle, chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych, pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych”.

W trakcie spotkania przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowali swym najwyższym odznaczeniem – medalem „LABOR OMNIA VINCIT”, osoby krzewiące ideę pracy organicznej. To zaszczytne wyróżnienie (srebrny medal „LABOR OMNIA VINCIT”) otrzymała m.in. Agata Kamińska, która od początków swej pracy zawodowej angażowała się w propagowanie wiedzy o Hipolicie Cegielskim i jego działalności wśród młodzieży.

W dalszej części spotkania dokonano podsumowania działalności szkół w minionym roku szkolnym, zgłoszono propozycje działań na rok 2019 oraz wysłuchano informacji Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o działaniach podejmowanych w związku ze 150-tą rocznicą śmierci Patrona.

Następnie uczestnicy spotkania udali się pod pomnik Hipolita Cegielskiego, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów, po czym przechodząc na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan zapalili znicze przed obeliskiem Hipolita Cegielskiego.

Galeria

    

  

/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2017 r. uczniowie klasy 1THG: Kinga Komisarek, Filip Walczak i Dawid Radziejewski udali się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 31 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Po powitaniu przez dyrekcję szkoły i lidera klubu pana Marka Nowaka zaproszonych gości, nastąpiło podsumowanie działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017, odwołując się do wydarzeń oraz osiągnięć poszczególnych placówek. Poruszono również kwestie dotyczące zmian jakie dokonały się w szkołach noszących imię Hipolita Cegielskiego w minionym okresie.

W dalszej części spotkania omówiono propozycje działań na rok 2017/2018: działania sportowe, kulturalne i konkurs wiedzy o Patronie, który odbędzie się w połowie marca 2018 r. w Złotowie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Towarzystwa Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny, który gorąco zachęcał do współpracy wszystkie szkoły, w związku z przypadającą w 2018 r. 150 rocznicą śmierci Patrona.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego uczniowie złożyli wiązanki kwiatów oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria

    

/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego i Konkurs Wiedzy o Patronie

Po raz pierwszy w historii istnienia i działalności Klubu Szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, spotkanie przedstawicieli wszystkich placówek odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, która 27.05.2017 r. obchodziła Święto Uczelni. Jest to jedyna szkoła wyższa w Polsce nosząca imię wybitnego organicznika XIX – wiecznego.

Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz nauczyciele i uczniowie reprezentujący szkoły im. Hipolita Cegielskiego, zostali gorąco przyjęci przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Jerzego Siepaka. Uczestnicy spotkania zwiedzili uczelnię i zaznajomieni zostali z funkcjonowaniem PWSZ w Gnieźnie. Dopingowali również zawodników biorących udział w IX Biegu im. Hipolita Cegielskiego.

W trakcie spotkania odbył się również konkurs wiedzy o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego „Koleżanko, kolego, co wiesz o życiu Hipolita Cegielskiego”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas pierwszych: Monika Kniat (1TLE), Magdalena Kobusińska (1LOP) i Weronika Serafiniak (1LOP).

Galeria

    

     

/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2016 r. uczennice klasy 4TEG: Katarzyna Droździńska, Judyta Litkowska i Weronika Morszner udały się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 30 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczął organizator Marek Nowak oraz dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji Ryszard Pyssa. Przypomnieli oni historię i płaszczyzny współdziałania szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz zestawienie ilości zorganizowanych konkursów i zawodów w poszczególnych placówkach. Zestawienie objęło również informacje dotyczące dat nadania imienia Hipolita Cegielskiego poszczególnym szkołom. Hipolit ze Środy przyjął zaszczytne imię 27.10.1983 roku, jako czwarta szkoła w Polsce.

W dalszej części spotkania gorąco przyjęto w poczet Klubu Szkół H. Cegielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Złotowa, które jako niedawno powstała placówka, z połączenia czterech wcześniej działających szkół w powiecie złotowskim, przyjęło imię Cegielskiego 1 września 2016 r.

Dalsza część spotkania poświęcona była prezentacji nowego wydania książki Z. Grota „Hipolit Cegielski”. Zmiany dokonane w pracy biograficznej omówił członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji dotyczących projektu „Rys historyczny”. Projekt zakłada przygotowanie albumu komiksowego „Hipolit”, w którym każdej szkole noszącej imię Hipolita będzie poświęcona jedna strona. Poza tym album będzie zawierał najważniejsze informacje dotyczące życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Prezentację poprowadził redaktor naczelny „ Rysu Historycznego” Marcin Derbis.

Następnie ustalono harmonogram współpracy członków Klubu na kolejne miesiące roku szkolnego 2016/2017; m.in. konkurs wiedzy o życiu i działalności Patrona po raz pierwszy odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego złożone zostały wiązanki kwiatów i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria

    

  

/A. Kamińska/