Klasa policyjna

Liceum ogólnokształcące – klasa policyjna to propozycja trzy letniej szkoły ogólnokształcącej z dodatkowymi przedmiotami „ policyjnymi” prowadzonymi przez fachowców (policjantów). Celem tego profilu jest przybliżenie młodzieży charakteru pracy policji, promowanie bezpiecznych postaw i zachowań, przygotowanie do świadomego udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeba przygotowania profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w Policji i innych służbach porządkowych. Specjalnosć policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w policyjnym mundurze. Rozważyć ją jednak powinni wszyscy, którzy myślą o pracy w służbach pokrewnych policji takich jak agencje ochrony i straże miejskie. Program nauczania jest nastawiony przede wszystkim na dobre zdanie egzaminu maturalnego. W ramach szkolenia policyjnego organizowane będą w ferie zimowe i letnie wyjazdy związane z rozwojem i sprawdzeniem sprawności fizycznej. Liceum jest pierwszą tego typu szkołą w powiecie średzkim i jedną z nielicznych w województwie wielkopolskim.
Posiadamy własną stronę – zobacz