LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.

rok szkolny 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 – 17.00

Szczegółowy plan zajęć I semestr
Klasa 2Z

 

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • Podanie, kwestionariusz osobowy,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia

Pobierz podanie