Dyrektor Szkoły

Marek Kostka

V-ce Dyrektor Szkoły

Justyna Tomczyk-Wojciechowska

V-ce Dyrektor Szkoły

Maria Stępień

Kierownik
ds. praktycznej nauki zawodu

Karolina Łątkowska

Pedagog szkolny

Agata Wawrzyniak
Andrzej Bartosiewicz

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

JĘZYK POLSKI

Alicja Bartkowiak

Andrzej Bartosiewicz

Barbara Gierczyńska – Wasłowicz

Ewa Karaśkiewicz

Beata Kuropka

Anna Leporowska

Emilia Nowaczyk

Justyna Pohl

JĘZYKI OBCE

Karolina Górniak

Lidia Kasprzak

Dorota Kuźniewska

Karolina Napierała

Maria Plutowska

Małgorzata Rauhut – Multaniak

Hanna Ratajska – Sobik

Joanna Wojciechowska – Kurka

MATEMATYKA

Jerzy Buczma

Marta Chojnacka

Agata Orłowska

Marcin Półrolniczak

RELIGIA

Przemysław Chlebicki

Mateusz Gierlich

Wojciech Lisek

Radosław Nowak

PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

Przemysław Chlebicki

Kinga Gabryelewicz

Arleta Karbowiak

Marcin Półrolniczak

Anna Skrzypczak

PRZEDMIOTY HISTORYCZNO
– PRZYRODNICZE

Agnieszka Hibner

Agata Kamińska

Wojciech Karolczak

Karina Górecka

Katarzyna Hoffmann – Kulawik

PRZEDMIOTY EKONOMICZNO
– LOGISTYCZNE

Anna Ibron

Małgorzata Jaśkowiak

Karina Józefiak

Elżbieta Kubiak

Katarzyna Nowaczyk

Roman Szkudlarek

Magdalena Szymurska

PRZEDMIOTY TECHNICZNE

Małgorzata Ćwirko

Izabela Erenc

Edward Jeczeń

Sebastian Kawicki

Izabela Pereć

Paweł Szafrański

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Monika Fludra

Waldemar Jacków

Marcin Leciej

Marcin Łuczak

Jacek Nowaczyk

Aneta Nowicka

Ewa Szarzyńska

PRZEDMIOTY HOTELARSKO
– GASTRONOMICZNE

Emilia Bodylska

Anna Jaśkowiak

Monika Kawicka

Małgorzata Mikołajczak

BIBLIOTEKA

Beata Kuropka

Karolina Napierała

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN

Leszek Bałuch

Sławomir Dudziak

Arkadiusz Kąsowski

Jacek Mądry

Justyna Opas

Michał Ziętkowski