Rok ukończenia szkoły 2020

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 2
 • Politechnika Poznańska – 3
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 13
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – 1
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna – 7
 • Bydgoska Wyższa Szkoła – 1
 • Collegium Da Vinci Poznań – 1
 • Wyższa Szkoła Millenium – 1
 • Wyższa Szkoła Logistyki – 6

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Logistyka – 1
 • Zarządzanie – 2
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – 2
 • Inżynieria zarządzania – 1
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1
 • Transport i spedycja – 1
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne – 1
 • Ekonomia -1
 • Filologia angielska – 2
 • Ekoenergetyka – 1
 • Zarządzanie jakością – 1
 • Finanse i rachunkowość – 2
 • Zarządzanie logistyką w małych i dużych przedsiębiorstwach – 1
 • Teleinformatyka – 1
 • Informatyka – 7
 • Prawo w biznesie – 1
 • Elektronika i telekomunikacja – 1
 • Transport – 1
 • Transport i spedycja – 3
 • Pedagogika – 3
 • Technologia żywności – 1
 • Fizjoterapia – 1

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2019

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 3
 • Wyższa Szkoła Kryminologii w Warszawie – 1
 • Szkoła Policealna Żak – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Technik usług kosmetycznych – 1
 • Funkcjonariusz więziennictwa – 1
 • Prawo w biznesie – 1
 • Zarządzanie – 2

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet Przyrodniczy Poznań – 1
 • Politechnika Poznańska – 5
 • Wyższa Szkoła Zdrowia i Urody – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 24
 • Szkoła Podoficerska w Dęblinie – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Logistyka – 13
 • Kosmetologia -1
 • BHP – 1
 • Rachunkowość – 2
 • Prawo w biznesie – 1
 • Żywienie człowieka -1
 • Zarządzanie – 3
 • Informatyka – 6
 • Żołnierz zawodowy – 1
 • Transport – 3

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2018

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 2
 • UAM Poznań – 1
 • UniTerra Poznań – 1
 • Żak – 1
 • Cosinus – 1
 • Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji – 3
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Pedagogika – 1
 • Dietetyka – 1
 • Opiekun środowiskowy – 1
 • Ochrona mienia – 1
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 1
 • Prawo – 1
 • Kosmetologia – 3
 • Ekonomia – 1

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet Przyrodniczy Poznań – 1
 • Uniwersytet Ekonomiczny Poznań – 1
 • Politechnika Poznańska – 5
 • Wyższa Szkoła Logistyki – 3
 • UAM Poznań – 1
 • AWF Poznań – 1
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Filologia angielska – 1
 • Logistyka – 2
 • Energetyka – 1
 • Inżynieria środowiska – 1
 • Transport – 4
 • Automatyka i robotyka – 1
 • Pedagogika – 1
 • Budowa maszyn – 1
 • Sport – 1

/opracowała J. Wojciechowska/

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2017

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu – 4
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 3
 • Wyższa Szkoła Bankowa – 4
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji – 3
 • UAM Poznań – 6
 • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu – 1
 • Uniwersytet Przyrodniczy Poznań – 3
 • Policealna Szkoła Fizjoterapii Poznań – 1
 • AWF Poznań – 1
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań – 1
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Poznań – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Pedagogika – 3
 • Psychologia – 1
 • Animacja 50+ – 1
 • Resocjalizacja – 1
 • Fizjoterapia – 1
 • Dietetyka – 2
 • Filologia polska – 2
 • Kosmetologia – 3
 • Filologia angielska – 1
 • Pielęgniarstwo – 1
 • Technologia żywności – 1
 • Ekonomia – 2
 • Edukacja elementarna – 1
 • Finanse i rachunkowość – 1
 • Zootechnika – 1
 • Ratownictwo medyczne – 2
 • Zarządzanie – 1
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – 1
 • Logistyka – 1
 • Prawo – 1

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet Przyrodniczy Poznań – 1
 • Uniwersytet Ekonomiczny Poznań – 1
 • Politechnika Poznańska – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowa – 1
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 5
 • Szkoła Progres Poznań – 2
 • Policealne Studium Kosmetyczne Poznań – 1
 • Policealna Szkoła NOVA Poznań – 1
 • Cosinus Poznań – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Technologia drewna – 1
 • Ekonomia – 3
 • Rachunkowość – 1
 • Transport – 1
 • Informatyka – 1
 • Pedagogika – 2
 • Psychologia – 1
 • Prawo i administracja – 1

/opracowała J. Wojciechowska/

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2016

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Wyższa Szkoła Logistyki – 1
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 11
 • Wyższa Szkoła Bankowa – 5
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji – 3
 • Uniwersytet Przyrodniczy – 1
 • UAM Poznań – 5
 • Uniwersytet SWPS – 2

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Pedagogika – 4
 • Spedycja i transport – 1
 • Psychologia – 2
 • Prawo – 1
 • Administracja – 3
 • Zarządzanie i prawo w biznesie – 1
 • Resocjalizacja – 2
 • Geografia – 1
 • Fizjoterapia – 1
 • Zarządzanie – 2
 • Dietetyka – 1
 • Ekonomia – 6
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – 2
 • Bezpieczeństwo lokalne – 1

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Logityki w Poznaniu – 5
 • Politechnika Poznańska – 6
 • Wyższa Szkoła Bankowa – 7
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 5

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Turystyka i rekreacja – 2
 • Elektrotechnika – 2
 • Logistyka – 5
 • Pedagogika – 1
 • Finanse i rachunkowość – 7
 • Ekonomia – 5
 • Budownictwo – 2

/opracowała J. Wojciechowska/

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2015

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Policealna Szkoła Zawodowa Delta Gniezno – 5
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 2
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Komunikacji – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Bezpieczeństwo narodowe – 1
 • Pedagogika – 3
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia – 5

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 12
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 3
 • Politechnika Poznańska – 8

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Budownictwo – 1
 • Ekonomia – 2
 • Finanse i rachunkowość – 5
 • Informatyka – 1
 • Informatyka stosowana – 1
 • Logistyka – 1
 • Mechanika i budowa maszyn – 4
 • Pedagogika – 1
 • Robotyka i automatyka – 2
 • Zarządzanie – 6

/opracowała J. Wojciechowska/

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2014

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 3
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 1
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Komunikacji – 1

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci liceum:

 • Bezpieczeństwo narodowe – 1
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – 3
 • Filozofia – 1
 • Pedagogika – 1
 • Prawo – 1

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 3
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. – 4
 • Politechnika Poznańska – 3

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Administracja – 2
 • Budowa maszyn – 1
 • Budownictwo – 1
 • Ekonomia – 2
 • Elektrotechnika – 1
 • Finanse i rachunkowość – 1
 • Informatyka – 1
 • Pedagogika – 1
 • Stosunki międzynarodowe – 1

/opracowała J. Wojciechowska/