Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 602772309 Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej – pobierz.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Dyrektor, a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej ze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.