Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Średzkim

Nasza szkoła bierze udział w programie „Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim.” Uczniowie wszystkich klas kończących spotykają się z doradcami zawodowymi, którzy pomagają uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

W celu należytej realizacji tego zadania Dyrektor Poradni opracowała Powiatowy Program pn. „Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim”, który został w dniu 23 sierpnia 2016 r. zatwierdzony do realizacji przez Zarządu Powiatu Średzkiego. Od 1 września i ukierunkowany jest on na uczniów, rodziców oraz nauczycieli publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Średzkiego, a jego czas trwania planowany jest na okres 3 lat.

Realizatorem programu są doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj ===> Plik PDF