24 – Tydzień kultury w naszej szkole z wydarzeniami Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych oraz Projektu “Niepodległa”

 

Z ogromną przyjemnością witamy na tegorocznym 24- „Tygodniu kultury w naszej szkole”, który będzie odbywał się w dniach 5-9 listopada 2018 roku, a któremu towarzyszą wydarzenia Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych oraz Projektu “Niepodległa”. W tym roku nasze działania skupiają się wokół hasła PRZEWODNIEGO: NAUKA-WYCHOWANIE-PRACA, HIPOLIT ŚWIĘTUJE 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI.

Do podstawowych i nadal realizowanych celów „Tygodnia kultury w naszej szkole” należą: przypomnienie zasad higieny osobistej; cech człowieka kulturalnego; dobrych manier, zasad savoir – vivru w połączeniu z własną indywidualnością i osobowością; dorobku naszych przodków. Kształtowanie prawidłowego rozumienia pojęć związanych z demokracją, godnością człowieka; życzliwości względem drugiego człowieka; świadomości różnorodności sytuacji życiowych i zawodowych. Uwrażliwienie na krzywdy otaczających nas ludzi. Zaznajamianie ze środowiskiem lokalnym, prawem i obyczajami obowiązującymi w środowisku szkolnym, regionalnym a w przyszłości zawodowym. Wzorem naszego Patrona, zachęcamy do pracy na rzecz klasy, szkoły, regionu i praktycznego udziału w tworzeniu kultury. Do naśladowania wzorów patriotycznych, poszanowania dorobku naszych przodków i kształtowania naszej ojczyzny.

Hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych brzmi „Odkryj swój talent”, a celem inicjatywy jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. Uczniowie naszej szkoły od września biorą udział w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość. ” W ramach projektu zostały już zrealizowane następujące działania: spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną dla społeczności lokalnej, bieg dla „Niepodległej,” miejska gra terenowa „Śladami Powstania Wielkopolskiego dla uczniów szkół średzkich,” wycieczka do Poznania – zwiedzanie Bramy Poznania i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Przez cały czas prowadzona jest zbiórka pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej. Ogłoszone zostały następujące konkursy: fotograficzny – „Selfie z Niepodległą,” plastyczne – karykatura Ignacego Jana Paderewskiego i kartkę pocztową upamiętniającą odzyskanie niepodległości. W sali historycznej powstaje mural niepodległościowy wykonany przez uczniów.

W czasie trwania Tygodnia Kultury piątek będzie „Dniem Patriotycznym.” Szkoła włączyła się w ogólnopolskie śpiewanie hymnu 0 godz. 11.11.

Każda klasa na godzinach wychowawczych przygotowała elementy biało-czerwone np. rozetki, wstążki. Odbędzie się konkurs gastronomiczny „Potrawy narodowe.” W ciągu dnia młodzież wysłucha audycji związanej z Niepodległością i rozwiąże quiz o Polsce. Pracownia baristyczna przygotuje 100 kaw na 100-lecie Niepodległości. Zostanie otwarta wystawa „Niepodległa.” W dalszej części dnia zostaną nagrodzeni uczniowie biorący udział w konkursach.

Uczniowie naszej szkoły od września biorą udział w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość. ” W ramach projektu zostały już zrealizowane następujące działania: spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną dla społeczności lokalnej, bieg dla „Niepodległej,” miejska gra terenowa „Śladami Powstania Wielkopolskiego dla uczniów szkół średzkich,” wycieczka do Poznania – zwiedzanie Bramy Poznania i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Przez cały czas prowadzona jest zbiórka pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej. Ogłoszone zostały następujące konkursy: fotograficzny – „Selfie z Niepodległą,” plastyczne – karykatura Ignacego Jana Paderewskiego i kartkę pocztową upamiętniającą odzyskanie niepodległości. W sali historycznej powstaje mural niepodległościowy wykonany przez uczniów.

SPOTKANIE Z PANIĄ MARIĄ MIELCARZEWICZ

Dnia 05.11.2018 r. gościła w naszej szkole prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich, pani Maria Mielcarzewicz, która spotkała się z uczniami klasy 3TL. W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Pani prezes przybliżyła uczniom wydarzenia z 1918 r. w Środzie. Uczniowie poznali historię naszego miasta, a szczególnie to co stało się 26.12.1918 r. kiedy po zakończonej I wojnie światowej, do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski, a dnia kolejnego wybuchło powstanie, które błyskawicznie rozprzestrzeniło się w Wielkopolsce. Informacja o tym co działo się w Poznaniu 27.12.1918 r. dotarła również do Środy. Wtedy też w naszym mieście zaczęto organizować przy ogromnym zaangażowaniu księdza Mieczysława Meissnera 1 Kompanię Średzką , która po złożeniu przysięgi w średzkiej Kolegiacie ruszyła na pomoc do Poznania. Spotkanie z panią Marią Mielcarzewicz było zarówno świetną lekcją patriotyzmu, ale także szkołą wychowania młodego pokolenia. Zwróciła ona uwagę na ogromną rolę rodziny w kultywowaniu pamięci o przeszłości i swoich przodkach, czego sama doświadczyła we własnym domu rodzinnym.

GALERIA:

 

/A.Kamińska/

SPOTKANIE LOGISTYKÓW Z POWIATOWYM RZECZNIKIEM KONSUMENTÓW

W ramach Tygodnia Kultury 5 listopada 2018 odbyły się w naszej Szkole dwa spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów panią Darią Bielecką.

W spotkaniach uczestniczyli logistycy z kl. I TLb, II TEL i IV TL. Uczniowie dowiedzieli się co należy do zadań rzecznika konsumentów, w jakich sprawach można zwracać do rzecznika. Konsumenci u rzecznika mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Uczniowie dowiedzieli się o działalności polubownych sądów konsumenckich. Przykłady spraw prowadzonych przez panią rzecznik dotyczących reklamacji konsumenckich spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

/A.Ibron/

WYCIECZEKA DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŚRODZIE WLKP.

05.11.2018 r. uczniowie Hipolita z klasy 1Eb ( grupa policyjna ) udali się wraz z nauczycielami Panią Katarzyną Nowaczyk i Agatą Kamińską na wycieczkę do Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.

Celem powyższych wycieczek było zapoznanie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Aresztów Śledczych, ich współpracy z Policją a także szeroko rozumiany aspekt prewencyjny. Po Areszcie w Środzie oprowadzał uczniów major Maciej Kaźmierczak, który zapoznał młodzież z problematyką dotyczącą prawa karnego. Wskazał na najczęściej występujące wśród nastolatków przestępstwa oraz wiek odpowiedzialności karnej. Wymienił również kary przewidziane przez kodeks karny za określone przestępstwa i występki.

Kiedy uczniowie znaleźli się za bramą Aresztu Śledczego zostali poddani procedurze obowiązującej w jednostce: konieczność oddania dowodu tożsamości, kontrola przy wykorzystaniu sprzętu do wykrywania metali i narzucenie dyscypliny podczas pobytu w zakładzie zamkniętym.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć cele więzienne, naocznie przekonać się jak wygląda opieka medyczna w Areszcie czy sala widzeń. Spotkanie miało charakter prewencyjny i edukacyjny; młodzież po spotkaniu poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą czynów zabronionych i ich konsekwencji . Uświadomiono uczniom jak wielkie znaczenie w życiu człowieka może mieć jedna pochopna decyzja czy nieodpowiedzialne postępowanie.

GALERIA:

/A.Kamińska/

KUCHNIE ŚWIATA

GALERIA:

                

/K. Napierała/

WYJŚCIE NA CMENTARZ

GALERIA: