Dzień patrona w Hipolicie

Tradycyjnie, jak co roku, w grudniu obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły, Hipolita Cegielskiego. W ramach popularyzacji wiedzy na temat tego społecznika, przedsiębiorcy i filologa, człowieka wszechstronnego i mogącego stanowić wzór dla współczesnej młodzieży, zorganizowaliśmy cykl imprez. W ich skład weszły: Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Hipolita Cegielskiego, audycja radiowa poświęcona jego życiu oraz program artystyczny. Na program składały się fragmenty filmu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” uzupełnione informacjami biograficznymi oraz fragmentami pism Cegielskiego, a także książek wspomnieniowych Marcelego Mottego i Pauliny Cegielskiej. Wyłoniła się z nich postać człowieka wielkiego kalibru, którego słowa do dziś brzmią aktualnie.
Konkurs wiedzy o Hipolicie Cegielskim zainicjowany został już w listopadzie 2018 r., kiedy odbył się etap klasowy, po którym do etapu szkolnego zakwalifikowało się po trzech uczniów z poszczególnych klas pierwszych..
10.12.2018 r. rozpoczęły się zmagania na etapie szkolnym, w którym uczniowie musieli wykazać się szczegółową wiedzą dotyczącą życia i działalności Hipolita Cegielskiego, odpowiadając na 28 pytań testowych. Jedno zadanie miało formę problemową i odwoływało się do różnych działań podejmowanych przez Patrona naszej szkoły w ciągu jego całego życia.
Największą wiedzą o Hipolicie Cegielskim wykazał się uczeń klasy 1TIG Krzysztof Mazur. Drugie miejsce zajęła Julia Zimowska również z klasy 1TIG, a trzecie Dawid Marciniak z klasy 1TEa. Uczniowie ci będą reprezentowali szkołę w konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się w marcu 2019r. w Chodzieży.
Uczniowie w Dniu Patrona wysłuchali również audycji radiowej, wyemitowanej przez szkolne radio Hipek dotyczącej życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Przypomniano młodzieży najważniejsze fakty dotyczące jego życia prywatnego, nauki, pracy zawodowej jako nauczyciela i przedsiębiorcy oraz działalności społecznej, publicystycznej i patriotycznej.

GALERIA

/A. Kamińska, A. Leporowska/