Międzynarodowy konkurs informatyczny “Bóbr”

15 uczniów z klas drugiej, trzeciej i czwartej technikum informatycznego wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr.

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kategorii Senior, przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 13 listopada br., punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęli swoją konkursową przygodę. Rozwiązując zadania – różne sytuacje problemowe, musieli wykazać się umiejętnością algorytmicznego myślenia.

Na wyniki konkursu musimy poczekać.

GALERIA

/A. Karbowiak/