Projekt NIEPODLEGŁA: wycieczka do Winnej Góry

Winna Góra to kolejny wyjazd w ramach projektu „Niepodległa”. We wtorek 6 listopada 2018r. uczniowie klas 1TIG i 3A odwiedzili muzeum Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Pałac z miejscowymi majątkami otrzymał generał Dąbrowski od Napoleona w 1807 roku. Obecnie znajduje się w nim ekspozycja poświęcona twórcy legionów.

Młodzież miała okazję pogłębić wiedzę o generale Dąbrowskim i dalszych losach jego rodziny. W trakcie wycieczki uczniowie szukali odpowiedzi na pytania postawione w kartach pracy. W pobliżu pałacu mieści się kościół św. Michała Archanioła, w którym spoczywa Jan Henryk Dąbrowski.

Na zakończenie udaliśmy się na cmentarz, na grób Gottlieba Kierscha – ostatniego sługi Dąbrowskiego. Uczniowie w obu miejscach zapalili znicze.

GALERIA

/zespół Niepodległej/