Wizyta w Szreniawie i Luboniu – Żabikowie

Każdy Wielkopolanin powinien choć raz odwiedzić Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie. Mimo, iż większość ekspozycji związana jest z życiem na wsi lub historią produkcji żywności, to muzeum posiada bogata ofertę zajęć poświęconych zasłużonym Wielkopolanom. Wśród proponowanych spotkań znaleźć można warsztaty poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu „Od belfra do przemysłowca”.

W takiej nietypowej lekcji 2 października 2018 wzięła udział klasa 3A wraz z opiekunkami. Po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu prezentacji, uczniowie otrzymali karty pracy i pod okiem prowadzących zajęcia rozpoznawali maszyny sprowadzane przez H. Cegielskiego oraz produkowane w zakładach lokomobile.

Korzystając z okazji w drodze powrotnej, grupa zatrzymała się w Muzeum Martyrologii w Luboniu – Żabikowie. To szczególne miejsce, naznaczone krwią zamordowanych tam więźniów w czasie II wojny światowej. Wizyta w Muzeum rozpoczęła się od obejrzenia zarejestrowanych wspomnień osób, które przeżyły pobyt w obozie. Następnie uczestnicy wycieczki, zwiedzając ekspozycję, wysłuchali wykładu „Wyniszczenie przez pracę”.

GALERIA

/E. Karaśkiewicz/