Zagrali w pokera…. Kryterialnego

Na zajęciach z magazynów dystrybucyjnych uczniowie z kl. 1 TLA rozegrali pokera kryterialnego “Odpowiedzialne zakupy”. Gra polegała na ustaleniu hierarchii cech świadczących o tym czy zakupy można nazwać etycznymi i ekologicznymi.
Każdy 4-osobowy zespół otrzymał planszę podzieloną na 3 strefy oraz 27 kart. Na każdej karcie zawarta była jedna opinia wyrażająca stosunek gracza do odpowiedzialnych zakupów. Gracze mogli samodzielnie decydować, jakimi przesłankami kierują się podczas robienia zakupów, dyskutować ze współzawodnikami i przekonywać ich do swoich racji. Efektem końcowym była plansza z ułożonymi kartami odzwierciedlającymi pogląd grupy na cechy decydujące o etyczności i ekologiczności zakupów, a podsumowaniem całej rozgrywki była zbiorcza plansza, na której zaznaczono odpowiedzi poszczególnych zespołów.
Warsztaty odbyły się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

GALERIA

/K. Józefiak/