Certyfikat jakości “Szkoła Przedsiębiorczości” dla Zespołu Szkól Zawodowych im. H. Ciegielskiego w Środzie Wielkopolskiej

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” dla Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego
w Środzie Wlkp.

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego uzyskał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” , jako jedna ze 176 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i jedna z 14 w Wielkopolsce. Jest to bardzo duże osiągnięcie szkoły, które stawia ją w gronie najlepszych.22 kwietnia 2008r. przedstawiciele szkoły uczestniczyli w Konferencji „Kształtowanie Postaw Przedsiębiorczych w szkole” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która miała miejsce w auli VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym organizatorem była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w konferencji brali udział partnerzy krajowego projektu Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości – Komisja Nadzoru Finansowego, PARP, Fundacja Promocji i Akredytacji oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zaproszeni goście przybliżali zagadnienia dotyczące Przedsiębiorczości a planowania kariery zawodowej, Przedsiębiorczości jako szansy w życiu zawodowym i biznesie, Bezpieczeństwa w inwestowaniu na rynku kapitałowym a ochronie klienta usług finansowych-inicjatyw edukacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, a także Szkoły jako miejsca kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów.

Najważniejszym punktem Konferencji było uroczyste wręczenie Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” 14 szkołom ponadgimnazjalnym z Województwa Wielkopolskiego. Certyfikatom nadano formę tablicy, którą z rąk przedstawicieli Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości odebrał dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego Pan Mirosław Ardelli oraz szkolny koordynator Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Pani Karolina Torzyńska.

Tablica umieszczona jest na honorowym miejscu w hollu głównym szkoły.Zdobycie Certyfikatu Jakości świadczy o tym, że nasza szkoła lepiej niż inne dba o przygotowanie ucznia do dorosłego życia. Szkoła Przedsiębiorczości uczy samodzielności, jest otwarta na współpracę z innymi, daje możliwość rozwoju, przygotowuje do dorosłego życia oraz kształtuje postawy przedsiębiorcze.

W gronie laureatów

Odbiór przez przedstawicieli szkoły

Zespół Nauczycieli Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości od lewej: Ewa Barczyńska, Karolina Torzyńska, Beata Kuropka, Małgorzata Mikołajczak i Justyna Tomczyk – Wojciechowska

Przedstawicielki społeczności szkolnej – uczennice klasy III Technikum Ekonomicznego Paulina Głowacka i Edyta Wielińska

Trzy letni okres posiadania Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości przyczyni się do pełnej mobilizacji społeczności szkolnej w kontynuowaniu działań podnoszących jakość nauczania w przyszłości.Organizatorem Programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – www.junior.org.pl

Nadawanie Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” uwarunkowane jest spełnieniem wymogów zawartych w standardach jakości w zakresie edukacji ekonomicznej.

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” przyznała Kapituła Certyfikatu w składzie:
1. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Okres ubiegania się o Certyfikat obejmował rok szkolny 2006/2007 oraz I semestr 2007/2008. We wrześniu 2007r. szkoła otrzymała Nominację, która była warunkiem przystąpienia do etapu Certyfikacji.
Podczas pierwszego etapu dążenia do Nominacji szkoła realizowała działania zapisane w dwóch z czterech obszarów certyfikowania: Obszar I i III. Podczas drugiego etapu szkoła realizowała działania zawarte we wszystkich czterech obszarach certyfikowania.

Obszary Certyfikacji
I obszar
„ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy”

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.II obszar
„ Uczymy świadomego gospodarowania finansami”

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.III obszar
„ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi”

Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia. Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami.

IV obszar
„ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną”

Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia

W dniu 22 kwietnia 2008 roku odbędzie się konferencja “Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” organizowana pod patronatem Marszałka Województwa gdzie szkoła odbierze Tablicę Certyfikacyjną.
28 kwietnia odbędzie się centralna Gala wręczenia Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” w Warszawie.

Informacje o Programie

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.
Program ma na celu:

 • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaĽnika jakości pracy szkoły.
 • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaĽnika jakości pracy szkoły.
 • Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje.
 • Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.

Korzyści z udziału w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”:

 • Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata.
 • Nagrody dla najaktywniejszych szkół.
 • Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości.
 • Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” ubiegały się szkoły, które:

 • kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
 • dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
 • współpracują z gospodarczo – społecznym otoczeniem szkoły,
 • inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,przygotowują do rynku pracy.

Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania.