Rok szkolny 2003/2004

Anna Kucharczyk
Przemysław Włodarczak
Stypendium Prezesa Rady Ministrów