Samorząd uczniowski 2018-2019

Drodzy Uczniowie, mamy zaszczyt ogłosić, że w roku szkolnym 2018/2019 w Samorządzie Uczniowskim „pracować” będą :

Przewodniczący:
Filip Walczak z klasy 2THG

Z-ca Przewodniczącego SU:
Magda Grześkowiak z klasy 3 TG

Członkowie SU:
Marysia Nowaczyk z klasy 2THG
Natalia Marczak klasy z klasy 2THG
Dominika Klupczyńska z klasy 2THG
Roksana Wawrzyniak z klasy 2THG
Natalia Bandosz klasy z klasy 2THG
Weronika Oginska z klasy 2THG
Dominika Głowacka z klasy 2THG
Barbara Rybacka z klasy 2TL
Olek Ostenda z klasy 2TL
Marcin Szmania z klasy 2TI
Filip Malinowski z klasy 2TI
Tomasz Kamiński z klasy 2TI
Adam Szczudlak z klasy 2 TI
Natalia Szymczak z klasy 3TG
Karolina Szymczak z klasy 3TG

GALERIA:
           

/Samorząd Uczniowski op. J. Pohl/