Warsztaty dla wolontariuszy Pól Nadziei

W marcu wzięliśmy udział w warsztatach poprowadzonych przez panią Zofię Małkowicz. Warsztaty miały na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów między ludźmi, poszerzenie wiedzy i świadomości relacji międzyludzkich oraz komunikacji pozawerbalnej. Ćwiczenia z pierwszej części warsztatów przygotowały nas do części drugiej, gdy przeprowadzaliśmy sondę na temat hospicjum. Była to część praktyczna, ponieważ musieliśmy wykorzystać naszą wiedzę z poprzedniego spotkania w rozmowie z ludźmi. Na koniec podsumowaliśmy wyniki naszej sondy. W warsztatach uczestniczyły także p. Jolanta Sołtysiak i p. Stefania Janasiak, przedstawicielki Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla.

       

/uczestniczka warsztatów Martyna Mizerka, uczennica CKZiU/