Kadra

Dyrektor Szkoły

Marek Kostka

V-ce Dyrektor Szkoły

Justyna Tomczyk-Wojciechowska

V-ce Dyrektor Szkoły

Beata Kuropka

Kierownik
ds. praktycznej nauki zawodu

Monika Kawicka

Pedagog szkolny

Barbara Gierczyńska – Wasłowicz

Bogumiła Kosmowska – Jerzyniak

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

JĘZYK POLSKI

Alicja Bartkowiak

Andrzej Bartosiewicz

Barbara Gierczyńska – Wasłowicz

Ewa Karaśkiewicz

Beata Kuropka

Anna Leporowska

Emilia Nowaczyk

Justyna Pohl

JĘZYKI OBCE

Maria Walczak

Wioletta Kujawa

Agnieszka Tabaczka

Beata Gościniak

Lidia Kasprzak

Dorota Kuźniewska

Karolina Napierała

Maria Plutowska

Małgorzata Rauhut – Multaniak

Hanna Ratajska – Sobik

Joanna Wojciechowska

MATEMATYKA

Marek Kostka

Jerzy Buczma

Marta Chojnacka

Renata Mikołajczak

Marcin Półrolniczak

Ewa Cukrowska

Stanisław Kalicki

RELIGIA

Przemysław Chlebicki

Boiński Przemysław

Bartłomiej Cylka

Radosław Nowak

PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

Przemysław Chlebicki

Kinga Gabryelewicz

Arleta Karbowiak

Marcin Półrolniczak

Anna Skrzypczak

Ewa Cukrowska

PRZEDMIOTY HISTORYCZNO
– PRZYRODNICZE

Agnieszka Hibner

Agata Kamińska

Wojciech Karolczak

Karina Górecka

Katarzyna Hoffmann – Kulawik

Justyna Tomczyk-Wojciechowska

Agnieszka Jaskuła-Hauke

Grzegorz Kasprzak

PRZEDMIOTY EKONOMICZNO
– LOGISTYCZNE

Anna Ibron

Małgorzata Jaśkowiak

Elżbieta Kubiak

Katarzyna Nowaczyk

Magdalena Szymurska

Szymon Świekatowski

Maria Stępień

Monika Pawlicka-Mądry

PRZEDMIOTY TECHNICZNE

Małgorzata Ćwirko

Izabela Erenc

Sebastian Kawicki

Izabela Pereć

Paweł Szafrański

Leszek Bałuch

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Monika Fludra

Waldemar Jacków

Marcin Leciej

Marcin Łuczak

Jacek Nowaczyk

Aneta Nowicka

Ewa Szarzyńska

Krzysztof Kapuściński

PRZEDMIOTY HOTELARSKO
– GASTRONOMICZNE

Emilia Bodylska

Magdalena Kapitaniak

Monika Kawicka

Małgorzata Mikołajczak

Justyna Tamborska-Mieloch

 

BIBLIOTEKA

Karolina Napierała

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN

Sławomir Dudziak

Arkadiusz Kąsowski

Justyna Opas

Michał Ziętkowski

Mariola Litke

Robert Kozak