DOKUMENTY SZKOLNE

Szkolny Program Poprawy Frekwencji ===> pobierz

Regulamin Rekrutacji ===> tutaj

Regulamin Klasy Policyjnej ===> pobierz

Program Wychowawczo – Profilaktyczny ===> pobierz

 

Dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie reżimu sanitarnego:

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ==> tutaj

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ PODCZAS COVID ==> załącznik nr 1

Regulamin pracy zdalnej ==> załącznik nr 2