DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT – test ujednolicony obowiązuje od 14 września 2018r. ===> pobierz

Szkolny Program Poprawy Frekwencji ===> Załącznik 1

Wewnątrzszkolny System Oceniania ===> Załącznik 5

Regulamin Rekrutacji ===> tutaj

Regulamin Samorządu Uczniowskiego ===> Załącznik 7

Regulamin Rady Rodziców ===> Załącznik 8

Regulamin Rady Pedagogicznej ===> Załącznik 9

Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ===> Załącznik 10

KODEKS UBIORU SZKOLNEGO ===> pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

a) TECHNIKUM ===> pobierz

b) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ===> pobierz

c) SZKOŁA BRANŻOWA===> pobierz

 

Dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie reżimu sanitarnego:

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ==> tutaj

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ PODCZAS COVID ==> załącznik nr 1

Regulamin pracy zdalnej ==> załącznik nr 2