4TI poznaje tajemnice ENIGMY

“Enigma – od greckiego słowa oznaczającego zagadkę, tajemnicę – tak niemiecki inżynier Arthur Scherbius nazwał skonstruowaną przez siebie elektromechaniczną maszynę szyfrującą, którą od roku 1918 produkował w założonej wraz z Richardem Ritterem wytwórni Scherbius & Ritter.”

W dniu 18 listopada br. klasa 4TI wraz z opiekunami (Gabryelewicz K., Skrzypczak A., Półrolniczak M.) , w ramach wystawy Pogromcy Enigmy wzięła udział w zajęciach, podczas których nie tylko poznała najważniejsze informacje o maszynie szyfrującej, ale też wcieliła się w szyfrantów i łamaczy szyfrów.

Wystawa Pogromcy Enigmy mieści się w tzw. szyfrokontenerze – pawilonie przypominającym maszynę Enigma na cokole, który stoi przed Zamkiem Cesarskim przy ul. Św. Marcin w Poznaniu.

Najpierw uczniowie uczestniczyli w zajęciach w kontenerze. Prowadzący przybliżył im historię kryptografii, wyjaśnił czym była Enigma i dlaczego stała się tak ważna dla losów II wojny światowej oraz jak udało się złamać szyfr maszyny uważanej za niemożliwą do złamania.

Po wykładzie, uczniowie pod opieką nauczycieli wzięli udział w samoobsługowej grze miejskiej pt. “Łamacze Szyfrów”. Uczniowie otrzymali specjalne plansze z mapą, na której oznaczone były wielkimi literami miejsca. W każdym z miejsc musieli odszukać detale ze zdjęć z mapy. Gdy rozpoznali sfotografowane miejsce, wpisywali pod szyfrogramem odpowiednie litery z fotografii.

Szyfrokontener został zdobyty a zagadka rozwiązana 😉

  • All

/K. Gabryelewicz/